Tvinga arbetsgivare att utbilda sina anställda

IF Metall: Då kan de inte godtyckligt avgöra vem som får gå och vem som får stanna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Så här kan vi inte ha det. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att erbjuda de anställda mer kompetensutveckling. Det kommer att vara vårt krav i förhandlingarna om arbetsrätten, skriver Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.
Foto: TT
Så här kan vi inte ha det. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att erbjuda de anställda mer kompetensutveckling. Det kommer att vara vårt krav i förhandlingarna om arbetsrätten, skriver Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.

DEBATT

DEBATT Nästan hälften av IF Metalls medlemmar tycker inte att arbetsgivaren tar ansvar för att ge den kompetensutveckling som behövs. Drygt var tredje tror att det skulle vara svårt att få ett nytt, motsvarande jobb någon annanstans om de förlorade jobbet. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort.

IF Metall ställde samma frågor i en medlemsundersökning i december 2017. Sedan dess har bara marginella förändringar skett.

Det är tråkigt, men inte oväntat, att vi ser så små förändringar i företagens satsningar på kompetensutveckling. I högkonjunktur satsar man inte på grund av för hög arbetsbelastning. I lågkonjunktur är argumentet att man inte har råd. Trots att man vet att satsningar på de anställdas kompetens är en investering i företagets konkurrenskraft.

Så här kan vi inte ha det. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att erbjuda de anställda mer kompetensutveckling. Det kommer att vara vårt krav i förhandlingarna om arbetsrätten.

Januariavtalet säger att en statlig utredare kommer att föreslå förändringar i arbetsrätten, om inte arbetsmarknadens parter förhandlar fram en egen lösning. För IF Metall är det självklart att det är facken och arbetsgivarna, inte politikerna, som ska bestämma spelreglerna på arbetsmarknaden.

Vi ogillar att Januariavtalet hotar med en statlig utredning för att få parterna att göra upp om arbetsrätten, men vi kommer att delta konstruktivt i förhandlingarna. Att kräva mer kompetensutveckling av arbetsgivarna är viktigt för oss, för att vi ser att just bristen på kompetensutveckling försvagar anställningsskyddet för många industriarbetare.

Idag sätts turordningsreglerna ofta ur spel vid uppsägningar, eftersom arbetsgivarna kan göra undantag för de som de anser har rätt kompetens. Om arbetsgivarna tvingades att erbjuda kompetensutveckling till de anställda, skulle de inte lika godtyckligt kunna avgöra vem som får gå och vem som får stanna på grund av kompetensen.

Det talas mycket om behoven av att möta den ökade digitaliseringen och automatiseringen med kompetensutveckling. Industriarbetarna behöver rustas för att kunna ta de nya, mer avancerade jobben som ersätter de gamla. Redan i dag har industrin svårt att få tag i rätt utbildad arbetskraft.

Trots det går det väldigt trögt att avsätta resurser till kompetensutveckling. Inte bara arbetsgivarna, utan även politikerna, måste omsätta de vackra orden i praktisk handling.

En del av lösningen är att lyfta de redan anställdas kompetens. Det behövs ett nationellt system för livslångt lärande, som ger yrkesverksamma ökad tillgång till validering, vägledning samt utbildning och kompetensutveckling.

Den som väljer att vidareutbilda sig måste ha rimliga möjligheter att försörja sig. Idag är a-kassan inte anpassad för studier, och studiemedelssystemet är inte anpassat för redan yrkesverksamma. Det gör det i praktiken svårt för många vuxna att vidareutbilda sig. För den som har hem och barn att försörja blir priset för högt, vilket gör att många inte vågar satsa.

Det krävs även fler kortare utbildningar som kan läsas på deltid, kvällstid eller distans. Detta oavsett om en person vill utveckla sin kompetens för nuvarande och närliggande arbetsuppgifter, eller lära sig ett nytt yrke. Det behövs helt enkelt ett utbud av kurser och utbildningar som kan kombineras med en anställning.

Arbetsuppgifterna i industrin förändras snabbt, i takt med den nya tekniken som gör att svensk industri kan fortsätta att vara världsledande. Ändå säger nästan sju av tio av IF Metalls medlemmar att de inte har fått någon kompetensutveckling det senaste året. Det är brådskande för både oss parter och politikerna att komma till rätta med det här.


Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE