ÅSIKT

Hela organisationen i vården bör ses över

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om vårdkrisen från Nätverket mot cancer

Foto: Foto: EMELIE NYGREN
Katarina johansson.

De förslag som landstingspolitiker från MP lägger fram för att lösa krisen i vården är bra men otillräckliga eftersom de bara rör en del av vårdens problem: utbildning av personal och behovet av mer personal.

Vi menar att hela vårdorganisationen bör ses över. För cancersjukvården är läget så akut att regeringen snarast bör inrätta en kriskommission.

Så vad är det som är felet?

Cancer är den absolut största sjukdomen i Sverige med en halv miljon drabbade. Var tionde minut får en ny person ett cancerbesked. Orsaken är att vi blir allt äldre och hinner utveckla fler sjukdomar.

En normal cancerpatient passerar 26 övergångar inom vården, dessa övergångar är inte samordnade vilket leder till en orolig vårdupplevelse för patienten.

Cancer tar inte semester, har inte jullov eller klämdagar. I cancerresans alla steg finns det problem: primärvården som förlänger tiden mellan symtom till diagnos, i specialistvårdens alla funktioner, kontaktsjuksköterskor används som dragspel vid personalbrist, onödigt lång väntan från symtom till diagnos. Att välja vård på annan ort spelar mindre roll, då förhållandena ser i princip likadana ut överallt.

Den nationella cancerstrategin kom till för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården. Hur kan man få alla att snabbare dra åt samma håll?

Vårt krav till regering och riksdag är en kriskommission nu.

Katarina Johansson

Ordförande Nätverket mot cancer