Bert Karlsson räknar fel – och tänker fel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-10-14

Replik från Vårdföretagarna om ensamkommande flyktingbarn

REPLIK. Bert Karlsson hävdar att samhället kan spara 15 miljarder kronor på att låta staten ta över ansvaret för ensamkommande barn. Men Karlsson räknar dessvärre rejält fel.

I artikeln nämns fyra välkända omsorgsföretag med en samlad omsättning på 17 miljarder. Den siffran avser dock hela deras verksamhet och inte bara den för flyktingmottagande. Sammantaget står flyktingmottagandet för bara en ytterst liten del av den totala omsättningen. Då inkluderas även den typen av asylverksamheter som Karlssons eget bolag ägnar sig åt där staten redan i dag har ett helhetsansvar.

Vårdföretagarna instämmer i att samhället förmodligen kan spara på flyktingmottagandet genom en effektivare hantering. Men det är fel att tro att stora pengarna går att spara i själva mottagandet. Den största besparingen skulle tvärtom vara en medveten satsning för att få nyanlända att komma in på bostads- och arbetsmarknaden. Det är bland annat det som Tyskland lyckas bättre med.

Då är det helt fel åtgärd att frånta kommunerna ansvaret eller att dramatiskt spara på omsorgen. Studier visar att den höga ambitionsnivån som finns i dagens system gör att integrationen för ensamkommande barn och unga går snabbare än för någon annan grupp. De har genom de insatser vi bistår med långt tidigare än andra grupper anpassat sig till sitt nya hemland.

Det vore både samhällsekonomiskt och mänskligt kostsamt om den ambitionsnivån sänktes nu när behovet av mottagande ökar som mest.

Håkan Tenelius

Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna