Delad föräldraförsäkring – bara ett av många steg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-06-17

Replik från Annika Strandhäll (S) om jämställdhet

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S).

REPLIK. Ann-Marie Ljungberg tar upp en viktig fråga. Många kvinnor har en utsatt position i samhället, på arbetsmarknaden och rent ekonomiskt. Det stämmer att vi inte kommer åt detta enbart genom förändringar i föräldraförsäkringen. Därför är det långt ifrån det enda vi gör.

Många kvinnor har osäkra anställningar och arbetar deltid. Många kvinnor har en dålig arbetsmiljö. Därför vill vi stoppa det oseriösa användandet av visstidsanställningar och säkra rätten till heltid. Därför utökar vi medlen till forskning på kvinnors arbetsmiljö.

Dessutom tar regeringen, för att lyfta några av många viktiga exempel, krafttag mot mäns våld mot kvinnor, vi satsar på att öka bemanningen i den kvinnodominerade äldreomsorgen och på att förbättra stödet till ensamstående föräldrar.

Men vi vet också att den ojämna fördelningen av ansvaret för de små barnen sätter starka mönster för det obetalda hemarbetet resten av livet. Det kostar på, och det är kvinnorna som får betala.

En studie från IFAU visar att 15 år efter att par får sitt första barn har könsgapet i inkomster ökat med 35 procentenheter och i löner med 10 procentenheter. En annan studie visar att för varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med nära 7 procent. Vi vet att detta hänger ihop.

Vill man på riktigt göra vårt samhälle mer jämställt – öka kvinnors arbetskraftsdeltagande, komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män och den skeva ohälsan – så är en jämställd föräldraförsäkring en ofrånkomlig del.

Annika Strandhäll,

socialförsäkringsminister (S)