ÅSIKT

Klimatet och jobben kräver EU-samarbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Centern: Bara tillsammans kan vi svara på de stora framtidsfrågorna

I dag firas Europadagen, till minne av Schumandeklarationen som syftade till att skapa fred och välstånd i Europa efter två blodiga världskrig. Den Europeiska unionens utmaningar är i dag av ett annat slag men behovet av samarbete fortfarande lika stort.

Under alliansregeringen var Sverige en av de tydligaste rösterna i Europa. I dag är den rösten inte lika tydlig. Nuvarande regering avskaffade EU-ministern och hanteringen av EU-frågorna lämnar mycket att önska.

Vi vill erbjuda ett alternativ som kan ge svar och bidra till att samla Europa kring följande centrala utmaningar.

Klimatutmaningen

Klimatförändringarna kräver globala lösningar. Vi förväntar oss, och vill vara en del av, ett tydligt europeiskt ledarskap i frågor gällande miljö och klimat. I år är det COP21, det stora klimatmötet i Paris och här vill vi se hur EU utifrån de gemensamma målsättningar som satts upp driver på för att vi ska få till internationella avtal och bindande lagstiftning. Parismötet får inte bli ett misslyckande, men risken är uppenbar om inte EU visar ett tydligt ledarskap.

Omvärldsutmaningen

Europa och dess närområde har genomgått drastiska omvälvningar vars like inte setts sedan det kalla krigets dagar. Den arabiska våren blev inte den murbräcka för friheten som många av oss hoppats. I stater i EU:s direkta närområde ser vi samhällen på gränsen till kollaps men även en radikalisering av allt fler EU-medborgare. Vi ser ett aggressivt Ryssland i väpnad konflikt med en europeisk stat och som allt mer framstår som ett direkt hot mot den säkerhetsordning som gällt sedan andra världskriget.

EU står således inför både interna och externa hot, samt en fortsatt stor utmaning med ökade flyktingströmmar. EU behöver samordna insatser för att öka stabiliteten i närområdet, inta en tydligare hållning gentemot Ryssland och få till ett gemensamt och generöst asylsystem.

Ekonomiska utmaningar

EU-samarbetet kan vara ett fantastiskt verktyg för att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb. Men det innebär inte att EU ska sjösätta gigantiska investeringspaket. Istället borde fokus ligga på att röja handelshinder och skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, inte minst på den digitala marknaden. Fler frihandelsavtal behöver slutas med EU:s handelspartners och den inre marknaden behöver förstärkas.

Den demokratiska utmaningen

I det senaste Europavalet fick de EU-skeptiska och främlingsfientliga krafterna starkt stöd. Vi ser detta som ett tecken på en känsla av maktlöshet och ett ifrågasättande av det demokratiska underskott som finns inom EU. Vi vill se ett mer öppet och transparent EU, med en offentlighetsprincip på EU-nivå och ett säkerställande att lagstiftningen som införs tydligt förankras i medlemsländerna.

Klimatet, säkerhet, ekonomi och öppenhet är de viktigaste framtidsfrågorna för Europa. Detta var delar av orsakerna till grundandet av det som blev den Europeiska Unionen. För att ha en anledning till att fira Europadagen även i framtiden krävs ett tydligt ledarskap för att kunna finna svar på de utmaningar Europa fortsatt står inför.

Annie Lööf

Fredrick Federley

ARTIKELN HANDLAR OM

EU