Låt det fina på Kuba växa – inte bojkotten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-12

FIDEL CASTRO FLAGGAR FÖR FÖRÄNDRING Allt är inte guld och gröna skogar på Kuba men mycket har skett till det bättre sedan USA påbörjade sin 45-åriga ekonomiska krigföring. Därför gör sju svenska professorer och läkare ett upprop för Kubas sak. De fördömer att EU står bakom en ytterligare skärpt blockad och anser att Sverige skall utnyttja sitt EU-medlemskap för att protestera mot denna upptrappade hets mot Kuba. (Montage Bilden är manipulerad)

På Kuba har även de fattiga ett drägligt liv. Kvinnorna får utbildning och arbetslösheten är låg. Landet för dessutom en framgångsrik kamp för barns rättigheter och mot drogmissbruk.

Det skriver i dag sju professorer och läkare i ett gemensamt upprop.

– Vi anser det ovärdigt av EU och Sverige att skärpa blockaden mot Kuba.

Närmare 200 miljoner barn i världen är hemlösa, övergivna eller utstötta. Inget av dem lever på Kuba. Kuba är fortfarande det enda land i Latinamerika där även de fattigaste har drägliga levnadsvillkor, där barnen överlever och går i skolan i stället för att gå på gatan, där kvinnorna får utbildning och där arbetslösheten är under tre procent.

Landet har fått internationellt erkännande för utvecklingen av ekologiskt jordbruk, för dess prioritering av barns och funktionshindrades rättigheter, för framgångsrik kamp mot rasdiskriminering, drogmissbruk (Maradona sändes dit för avgiftning och rehabilitering) och mot hiv och homofobi och inte minst för dess bistånd till andra länder inom Syd med hälsovård, alfabetisering etc.

Ändå har EU det senaste året infört egna sanktioner mot Kuba och på toppmötet mellan Latinamerika och EU alldeles nyligen gick EU emot Latinamerikas och Karibiens krav på att ett fördömande av USA:s 45-åriga ekonomiska krigföring mot Kuba skulle ingå i slutdeklarationen.

Vi anser att Sverige skall utnyttja sitt EU-medlemskap att protestera mot denna upptrappade hets mot Kuba.

Det finns fortfarande inga skäl att utpeka Kuba som tillhörande de länder som mest bryter mot mänskliga rättigheter och som därför skulle förtjäna ytterligare straffåtgärder från USA och EU, medan rika enväldesländer som exempelvis Saudiarabien utan press och yttrandefrihet, med apartheidpolitik och med ett medeltida rättssystem går fria från sådana.

Båtflyktingar från Haiti avvisas nu i öppen sjö av USA:s kustbevakning medan flyktingar från grannlandet Kuba tas ombord och körs till Florida där de omedelbart får uppehållstillstånd. Är det på humanitära grunder?

På Haiti har den demokratiskt valde presidenten körts i landsflykt efter en serie politiska mord och upplopp, en laglöshet som fortsätter.

Landet utsätts för närvarande för svåra översvämningar. Barnadödligheten är 15 procent och antalet hiv-infekterade drygt 600 000 på sju miljoner människor varav endast ett fåtal har råd att köpa hiv-mediciner. Kuba har alltsedan revolutionen 1959 haft fred. Barnadödligheten är 0,7 % och antalet hiv-infekterade omkring 4 000 på 11 miljoner människor (jämför Sverige 5 000/9 miljoner) och alla som behöver får egentillverkade hiv-mediciner gratis.

I den bästa av världar borde alla båtflyktingar få en fristad för ingen utsätter sig för en sådan fara om han/hon inte har skäl för det. Men med så gott som alla mått är nog situation i Haiti avsevärt sämre än på Kuba.

Vi anser det ovärdigt att EU och därmed Sverige skärper blockaden mot Kuba ytterligare. Givetvis är det oförsvarligt att Kuba håller politiskt oliktänkande fängslade men ingen har nog påstått att dessa är fler än de 600 som sedan mer än två år förvaras i burar i frihetens fäste på Kuba – Guantanamobasen – och det utan rannsakan, på obestämd tid och utan allmän protest från EU.

Sverige och EU bör inte försöka tvinga fram ett systemskifte på Kuba som kan leda till att det blir som i det forna Sovjet där en rövarkapitalism fick brandskatta landet. I stället bör Sverige och EU verka för att det fina som skapats där får vara kvar och utvecklas som ett annorlunda exempel på hur man kan nå framgång inom viktiga medmänskliga områden trots en utifrån och inifrån blockerad ekonomi.

Om detta får ske samtidigt med en varsam rörelse mot ett lokalt förankrat demokratiskt system kanske Kuba kunde bli ett föredöme även i detta hänseende.

Med vårt perspektiv från hälso- och sjukvården i fattiga länder finns i dag betydligt angelägnare och mer värdiga uppgifter för EU än att ytterligare förstärka USA:s snart halvsekellånga blockad av Kuba.

Peter Aaby (professor Internationell Hälsa Köpenhamns universitet), Staffan Bergström (professor Internationell Hälsa Karolinska Institutet), Anders Björkman (professor Infektionssjukdomar Karolinska Institutet), Sven Britton (professor Infektionssjukdomar Karolinska Institutet), Lars-Åke Hanson (professor Klinisk Immunologi Göteborgs universitet), Olle Stendahl (professor Medicinsk Mikrobiologi Linköping Ordförande i Svenska Läkarsällskapet), Stig Wall (professor Epidemiologi och Folkhälsovetenskap Umeå universitet)