Blomarbetarna tvingas ha sex med cheferna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gynna inte en smutsig bransch – välj en sjyst bukett i dag

Alla hjärtans dag är en dag då vi visar kärlek och omtanke till våra nära och kära. I Sverige är det här en dag då vi köper mellan fyra och fem miljoner rosor, oftast utan att reflektera över varifrån de kommer. Enligt Jordbruksverket importerade EU-länderna växter för 1,5 miljarder euro under 2010, varav en stor del är snittblommor och i första hand rosor från länder som Kenya, Colombia och Ecuador.

Det är viktiga arbetstillfällen för de som arbetar på plantagen. Ofta är det kvinnor som genom nya inkomster får möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. Men det finns en baksida som tyvärr är alldeles för osynlig för oss som köper rosorna.

Många av de anställda arbetar under extremt svåra förhållanden, utan rättigheter att organisera sig fackligt och ändra sin arbetssituation. Arbetsdagarna är långa och lönerna så låga att det inte täcker grundläggande behov som mat, rent vatten, kläder eller skolgång för barnen.

Rapporten ”Vissen blomsterhandel” som Fair Trade Center tog fram i höstas i samarbete med Råd och Rön, visar att 50-60 procent  av snittblomsarbetarna i Latinamerika lider av minst ett förgiftningssymptom på grund av kontakt med giftiga kemikalier och besprutningsmedel och att 20 procent av de anställda i snittblomsindustrin i Latinamerika har tvingats ha sex med överordnad eller medarbetare. Rapporten är en uppföljning från 2007 och visar på att ytterst lite har skett och bekräftar att flera blomaktörers etikarbete fortfarande är skrämmande lågt. Det är hög tid för förändring.

Blomfackhandeln ställer i princip inga krav alls på att arbetsrättsliga aspekter ska respekteras i produktionen av snittblommor. Dagligvarukedjor som Coop och ICA har högt ställda krav på produktionen av livsmedel, men uppföljningen av just snittblommor är bristfällig. De butiker som säljer rosor måste göra det enklare för konsumenterna genom att ta in Fairtrade-märkta blommor, tydligt skylta upp så att det är lätt att hitta och inte ha kampanjerbjudanden som missgynnar de Fairtrade-märkta rosorna.

Som konsumenter kan vi ställa krav på att butikerna tar ansvar och visa att det finns efterfrågan på blommor som odlats under acceptabla arbets- och levnadsvillkor. Genom att köpa rosor och blommor märkta med Fairtrade gör konsumenten ett enkelt och medvetet val och bidrar på så vis till att höja kraven på producenter och inköpare att arbeta enligt Fairtrades kritierier. Hantering av de värsta kemikalierna är förbjudna liksom all form av diskriminering, vidare betalas löner enligt avtal som lägst är i nivå med lagstadgade minimilöner och en extra premie för utveckling för lokalsamhället. Årligen kontrolleras plantagerna av det oberoende kontrollorganet FLO-Cert. Om producenten bryter mot Fairtrades kriterier, tas rättigheten till produktmärkningen och dess fördelar bort.

Inför alla hjärtans dag i år ser vi att inköpen av Fairtrade-märkta rosor ökar hos alla Blomsterlandets butiker och på många Coop och Willys-butiker. Men det är bara början. Utbudet av Fairtrade-märkta rosor på den svenska marknaden måste öka och bli en självklarhet för både butiker och konsumenter. Om fler väljer Fairtrade-märkta rosor på alla hjärtans dag kan fler anställda på rosplantage runt om i världen få förutsättningar att förbättra sina villkor.

Helena Markstedt

Publicerad: