ÅSIKT

Ge föräldrar valfrihet – och full lön

DEBATT

Urban Bengtson: Förläng tiden för uttag av barndagarna till 16 år

Föräldraförsäkringen är en svensk social uppfinning från 70-talet som betytt mycket för barns kontakt med föräldrarna, för kvinnors möjlighet att hålla kontakt med arbetsmarknaden och för pappors dito med barnen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Urban Bengtson är idékonsult och social uppfinnare.

Vid den socialdemokratiska partikongressen blir Karl-Peter Thorwaldssons utredning om förändringar i föräldraförsäkringen en av huvudfrågorna.

Två saker i utredningen visar att denna sociala uppfinning var framsynt när den skapades, men nu kommit i otakt med tiden.

För det första: Thorwaldsson vill begränsa tiden för föräldraförsäkringen till barnets tre första år. Här finns en kvinnofälla. Fler barn, nära i tid, och ferietjänst, deltid, semester, kompdagar eller andra ledigheter gör att (oftast) mamman inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden/studierna förrän efter tre eller fler år.

Denna enkla matematik, addition, insåg Bengt Lindqvist, när han var socialminister i s-regeringen i slutet på 80-talet. Då ville också s-byråkratin korta av till tre år.

Jag arbetade då som universitetslärare på förskollärarutbildningen och undervisade om familjepolitik. I debatt med Lindqvist påpekade jag risken med att vara hemma mot sin vilja och kvinnofällan. Socialministern stoppade sedan förslaget.

Trots denna historia och kunskap hos socialdemokratin (om man nu inte glömt) kommer samma könsrollskonserverande förslag igen i den nya utredningen. Intressant är att nu finns fler dagar att ta ut än då, så fällan blir än större. Intressant är också att fällan medför att det dröjer längre innan barnet kan få plats på dagis/i förskola, också det mer konservativt än radikalt i traditionell vänster-högerskala.

För det andra: kvoteringen. Här avvaktar utredningen och vill inte dela fifty–fifty utan lanserar en tredjedel vardera till mamma och pappa och den sista i fritt val.

Varför dessa styrningar över huvud taget? Här ligger det svenska samhället främst i världen där pappor allt mer är med barnen.

Tror inte socialdemokratin att budskapet har nått fram och att fortsatt opinionsbildning påverkar? Varför denna matematiska styrning till att få en fifty–fifty-fördelning redan efter ett par år? 50–50-målet kanske ska nås under en längre tid man är förälder.

Därför, som idékonsult med sociala uppfinningar som specialitet, vill jag erbjuda svenska partier i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet en förnyelse av föräldraförsäkringen så att den kommer i takt med tiden.

1. Låt föräldrarna ta ut barn-

dagarna så länge barnen är barn, tills barnbidraget upphör vid 16 års ålder.

2. Låt familjerna avgöra (även barnen när de är mogna för det) när man ska vara ”ledig” med barnen.

3. Inget tak i inkomstbedömningen och 100 procent ersättning.

Med rätt till 16 år kan också barnen få bestämma. En tioåring kan nog säga att den vill bli hämtad tidigare från fritids av pappa några dagar i veckan. Tonåringen kan nog säga att det skulle betyda mycket om mamma fanns till hands efter skolans slut.

Ledighet med full lön kan stimulera de familjer där pappan tjänar mest till att denne tar ut fler dagar, och man närmar sig 50–50 snabbare än med alla kvoteringsvarianter. Om mamman tjänar mer behöver familjen inte förlora lika mycket som nu ifall hon tar ut barndagarna.

Vågar socialdemokratin, som väl var uppfinnare av föräldraförsäkringen, förnya den med dessa olika del-sociala uppfinningar till en som är bättre och mer i tiden? Finns det möjlighet att den borgerliga alliansen vågar ”köpa” sådana här nya valfriheter i en förnyad och friare föräldraförsäkring?

Urban Bengtson , idékonsult och social uppfinnare , Umeå