Debatt

Era floskler löser inte heller bostadsbristen

Replik från Fredrik Kopsch om bostadsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Här är tre förslag för fungerande bostadsmarknad för alla: återinför fastighetsskatten, avskaffa hyresregleringen och utöka stöden till de som behöver hjälp, skriver Fredrik Kopsch.
Här är tre förslag för fungerande bostadsmarknad för alla: återinför fastighetsskatten, avskaffa hyresregleringen och utöka stöden till de som behöver hjälp, skriver Fredrik Kopsch.

DEBATT

REPLIK. Med bristfällig analys och en problembild de själva inte tycks förstå, hänger sig Listerborn och Pelling åt plattityder: ”Bygg bostäder som människor har råd att bo i”. Floskler man kanske väntar sig från politiken, inte från professorer.

Här är tre förslag för fungerande bostadsmarknad för alla: återinför fastighetsskatten, avskaffa hyresregleringen och utöka stöden till de som behöver hjälp.

Författarna skriver att avskaffad fastighetsskatt gynnat de som har råd att köpa sin bostad. Det är fel. Reformen gynnade endast de som vid tidpunkten ägde sina bostäder.

De som köpt efter reformen, har gjort det till högre priser där avskaffad fastighetsskatt kapitaliserats. En återinförd fastighetskatt skulle verka negativt på prisnivån, ge incitament att anpassa boende efter behov, och underlätta för fler att köpa sin bostad.

Hyresreglering med fördelning genom kö (ett väntat fenomen vid prisreglering) är regressivt. De med höga inkomster har större möjligheter att vänta. Även diskriminering är här att vänta.

På en prisreglerad marknad kan fastighetsägare välja hyresgäst. Att de väljer att diskriminera efter inkomst, en laglig diskrimineringsgrund, är förväntat.

Med fri prisbildning uppstår en naturlig vakans, och hyresgäster kan välja mellan fastighetsägare.

Avskaffad prisreglering har andra positiva effekter, kö och svarthandel elimineras, och incitament till ombildningar och ”standardhöjande” renoveringar försvinner. Det kan dock resultera i en fördelning som samhället anser orättvis.

Det bör vara uppenbart att den ”generella” bostadspolitiken misslyckats att hjälpa samhällets svaga. Att bygga ”bostäder som människor har råd att bo i” utan att kräva att dessa kommer rätt människor till del, fungerar inte.

Marknaden klarar mycket, men kommer sannolikt inte omfördela resurser på ett sätt som samhället uppfattar som rättvist. Fördelning måste överlåtas på det offentliga.

Ska fler låginkomsttagare bo i attraktiva områden kan offentligt subventionerade och inkomstprövade bostäder, eller bostadsbidrag hjälpa. Att subventionera fram bostäder med låga hyror garanterar inte att de med låga inkomster får dem, i stället riskerar vi subventionera hushåll som klarar sig själva. Generellt subventioner är alltför trubbiga för att hjälpa samhällets svaga.

Att hjälpa samhällets svaga måste få kosta, men det kostar mindre att hjälpa direkt, än att subventionera slumpmässigt och hoppas på det bästa. Vid det senare behöver man dessutom blunda för att det hittills aldrig har fungerat.


Fredrik Kopsch, universitetslektor, Lunds Universitet.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Bostadsbristen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT. Marknaden löser inte bostadsbristen, Lööf

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsbristen i Sverige

Bostadspolitik