Debatt

"Moderaterna ljuger om vår politik"

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Veronica Palm (S): Vi är starka motståndare till en stupstock i sjukförsäkringen.

Veronica Palm (S)
Veronica Palm (S)

Nästa år kommer 54 000 personer att tvingas ut ur sjukförsäkringen. Regeringen har bestämt att dessa personer då inte längre är sjuka, oavsett hur de mår. Regeringens så kallade rehabiliteringskedja är inget annat än en utsorteringskedja.

Det är uppenbart att Moderaterna nu är desperata när man den 15 oktober går ut i Aftonbladet och ljuger både om sin egen politik och om vår. Socialdemokraternas utgångspunkt är att alla som kan ska jobba, det är en förutsättning för vårt välfärdssamhälle. Men vi kan alla bli sjuka. Då ska vi ha en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp att komma tillbaka till arbete och inkomsttrygghet under den tiden man är för sjuk för att arbeta.

Det fanns brister i den tidigare sjukförsäkringen, det är ett av de områden där vi socialdemokrater har omprövat vår politik. Det var inte bra att människor med tillfällig förtidspension blev kvar i sjukförsäkringen för länge, utan tillräcklig rehabilitering tillbaka till arbete. Därför har vi ägnat en stor del av den här mandatperioden åt att hitta nya lösningar som är bättre anpassade till den enskilde och förnyar arbetslinjen så att allas arbetsförmåga kan tas tillvara. Det är alldeles uppenbart att regeringens förändrade regler och utförsäkringar inte är lösningen på problemet.

Det stämmer inte som regeringen uppger att man har en ”historiskt satsning på rehabilitering”. Merparten av denna ”historiska satsning” går till försörjning av dem som man kastat ut från sjukförsäkringen, inte till rehabilitering. Det stämmer inte heller att vi köper deras sjukskrivningsreform. Tvärt om är vi starka motståndare till en stupstock i sjukförsäkringen.

Vårt budskap är glasklart. Om man är sjuk och inte kan arbeta ska man ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid.

Medan regeringen gör sjuka människor försäkringslösa tror vi på att satsa mer resurser på rehabilitering. I vårt budgetalternativ tar vi bort stupstocken i sjukförsäkringen och samtidigt föreslår vi i en kraftig satsning på rehabilitering, utbildning och lönebidrag. Vi vill att alla de som nu kommer till arbetsförmedlingen som har tillfällig sjukersättning ska erbjudas arbete eller utbildning. Det är ett löfte vi ger. Varje möjlighet att arbeta, om än bara i begränsad omfattning, ska tas tillvara. Vi satar en miljard mer än regeringen de närmaste åren på rehabilitering och föreslår dessutom ett handslag med ideell sektor om 10 000 lönebidrag för just den här gruppen.

Med socialdemokraternas politik blir ingen utförsäkrad. Om det visar sig att man inte har arbetsförmåga ska man åter till sjukförsäkringen. Bedöms man vara för sjuk för att arbeta just nu ska man ha sjukpenning. Bedöms det att man inte alls kommer att kunna arbeta i framtiden ska man ha sjukersättning.

Vår arbetslinje vilar på en utvecklingslinje. Genom utbildning, kompetensutveckling eller rehabilitering vill vi ge människor möjlighet att varaktigt komma tillbaka till jobb. Regeringen ska inte bestämma hur länge du kan vara sjuk. Det tycker vi är fel. Lösningen är inte utförsäkring utan att ge människor det stöd som behövs för att komma tillbaka i arbete.

Vi vill inte ha ett Sverige där människor är försäkringslösa. Vi vill ha en sjukförsäkring som sprider risker, bidrar till att människor kommer tillbaka till arbete, täcker inkomstbortfall och omfattar alla.

Veronica Palm (S)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt