Debatt

”Vi behöver en folkstorm om frihet på nätet”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterpartister om yttrandefrihet och rättssäkerhet på internet

Eva-Britt Svensson och Erik Josefsson, Vänsterpartiet.

I EU-parlamentet står nu striden om Internets framtid. Det så kallade ”telekompaketet” kan vid första anblicken verka handla om tekniska frågor. Men striden om paketet rör viktiga frågor som yttrandefrihet och rättsäkerhet.

Beslutet om telekompaketet ska tas av EU-parlamentet i maj. Sedan ska det förhandlas med ministerrådet. Nyligen togs ett glädjande beslut i parlamentets utskott för industrifrågor. Ändringsförslag 138 antogs. Det gör att eventuella straff kräver beslut av en rättsvårdande myndighet - en domstol måste avgöra om någon gjort fel.

Det är viktigt, vi kan inte ha en rättsordning för nätet och en för övriga samhället. Samma friheter ska gälla alla medier.

Men än är slaget inte vunnet, och fler viktiga frågor står på spel i paketet. Som vänsterpartister ska vi fortsätta göra allt för att värna yttrandefrihet och rättssäkerhet. Vi har under resans gång lagt flera avgörande ändringsförslag för att ändra förslagets inriktning.

Internetleverantörerna ska inte tvingas samarbeta med stora mediebolag om vilka tjänster på nätet som vi medborgare ska kunna använda oss av. Deras ansvar är att se till att Internet är säkert och stabilt, att investera i ny teknik för att göra Internet ännu bättre än det är idag, och se till att alla viktiga samhällsfunktioner som till exempel sjukvårdstjänster och undervisning kan utvecklas fritt.

Inför sessionen i maj när frågan ska avgöras i parlamentet har vi lagt ett paket med förslag från vänstergruppen som ska garantera skydd för yttrandefrihet och rättsäkerhet. Vi kallar dem "Citizen's Rights Amendments".

Internetleverantörer ska inte agera domstol och åklagare och bestämma vad vi får använda Internet till, det är rättsväsendets sak. Vi vill inte att Internet utvecklas till en betaltjänst inriktad på att vi ska styras till att konsumera tjänsterna från några få jättebolag.

Vi hoppas vi på stöd från andra svenskar och ledamöter från andra partigrupper för vårt paket av förslag för att skydda nätet. Tyvärr finns det oklarheter på den fronten.

Den franska regeringen förespråkar allvarliga inskränkningar i rätten att använda Internet. De svenska borgerliga ledamöterna är oeniga med sin egen regering, som gick emot ändringsförslag 138. Det är ingen vild gissning att deras partier centralt kommer att försöka förmå sina ledamöter i EU-parlamentet att sluta upp bakom regeringens hållning. Därför behöver vi en folkstorm för friheten på nätet, annars kan den begränsas.

Eva-Britt Svensson, Erik Josefsson, Kandidater till EU-parlamentet för Vänsterpartiet