Hållbarhet nödvändig för framtida demokrati

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Meteorologen Pär Holmgren svarar på kritiken om att han är antidemokrat

Det är en del under de senaste dagarna som lösryckt citerat mig då jag i tv-programmet ”Korseld” på frågan vad jag skulle göra om jag var miljöminister skrattande svarade: ”Jag fick en fråga för ett antal år sedan: Vad skulle du göra om du var statsminister?” Och då svarade jag: Jag skulle snabbt avskaffa alla val.” Det citatet har vissa debattörer försökt få till att jag inte vill ha demokrati. Den som lyssnar på vad jag sa – och inte bara läser vad andra har skrivit att jag sa – inser förhoppningsvis och antagligen att det var skämtsamt och med glimten i ögat. Annars kan ni ju själva titta här intill.

Men det är givetvis oerhört bra att så många står upp och försvarar demokratin. Tänk om vi alla även tog hållbarhetsfrågorna på samma allvar. Då hade vi antagligen inte hamnat i den situation som vi tyvärr befinner oss i dag. Då hade man kanske redan för 30-40 år sedan – när de första lite mer allvarliga vetenskapliga artiklarna som varnade för följderna publicerades – tagit beslut som varit tillräckliga för att undvika de stora problem vi ser i dag. Det handlar absolut inte bara om klimatförändringarna. Utfiskningen av världshaven, skövlingen av regnskog, den minskande biologiska mångfalden, övergödningen av Östersjön är andra akuta problem. Alla dessa utmaningar handlar delvis om riskbedömningar, och vårt samhälle verkar tyvärr inte vara bra på att bedöma risker när det gäller hot som ligger en bit fram i tiden. Tittar man på näringslivet var försäkringsbranschen, där man är van med riskbedömningar, antagligen först med att ta ”klimathotet” på allvar. Alla forskare i hela världen måste inte vara helt överens för att någon som är van att hantera risker ska inse just risken med att inte agera i tid.

En politisk situation som vi har i Sverige och en del andra länder, det vill säga i princip en 50-50 balans mellan två olika politiska block, leder ofta till mer fokus på att bli återvald var fjärde år än att ta beslut som innebär att man tar ansvar i det längre tidsperspektivet men kan vara obekväma i det korta tidsperspektivet. Det var anledningen till att jag efterlyste breda blocköverskridande långsiktiga politiska beslut i intervjun i Korseld. Jag brukar ofta sammanfatta de politiska utmaningarna vi har med att det räcker att tillräckligt många tycker att hållbarhetsfrågorna är tillräckligt viktiga för att vi ska få tillräckligt många politiker som vågar ta tillräckligt tuffa beslut. Det är väl en demokratisk process?

Det finns flera säkerhetspolitiska bedömare som listar klimatförändringarna som ett av de största hoten mot vår värld just nu. Om vi inte tar hållbarhetsfrågorna på tillräckligt stort allvar kanske just det i förlängningen kan vara ett hot mot demokratin. Jag värnar i själva verket demokratin, genom att betona vikten av blocköverskridande överenskommelser. Jag gör det kanske tydligare än en del av de debattörer som fortfarande, av olika skäl, försöker tona ner riskerna med klimatförändringar och alla de andra hållbarhetsfrågor som vi behöver ta på ett större allvar än vi hittills gjort.

Jag tror verkligen att vårt samhälle och den demokratiska hanteringen av hållbarhetsfrågorna ska klara av de utmaningar vi har. Men samtidigt kan jag känna en växande oro för att de här stora globala frågorna trasas sönder när olika länder främst bevakar sina egenintressen eller när olika partier tänker alltför partitaktiskt.

Här är artiklarna som kritiserar Pär Holmgren

Det viktigaste för klimatet är att avskaffa demokratin

Gröna miljövänner blir allt mer bruna

TV-meteorolog kräver att demokratin avskaffas

Klimatet eller döden Grönt är det nya bruna

"Diktatur är bra - om jag får bestämma"

Gör honom inte till statsminister!

Pär Holmgren

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN