Debatt

Orimligt tvinga oss ta emot flyktingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Hans Andersson (S): Låt inte staten diktera villkoren

Hej, jag heter Hans Andersson. Den 9 juni avsade jag mig uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande i Åtvidaberg i Östergötland. En dryg vecka senare lämnade jag formellt ordförandeuppdraget samt min plats som ledamot i fullmäktige, en plats som jag då hade haft i 38 år. Skälet var Migrationsverkets oacceptabla agerande i Åtvidaberg under den senaste tiden.

Den demokratiska processen är satt ur spel när ett statligt verk kan och får behandla en kommun och dess invånare på det sätt som skett i Åtvidaberg:

Via mejl meddelade Migrationsverket Åtvidabergs kommun med endast två dagars varsel att cirka 200 asylsökande skulle flytta in i det nedlagda Hotell Stallet i Åtvidaberg. Inget som helst samråd skedde med kommunen som ställdes inför fullbordat faktum. Att Stallet redan var uthyrt till ortens anrika och av medborgarna omhuldade fotbollsförening, Åtvidabergs FF, bekymrade inte Migrationsverket. ÅFF åkte ut på gatan trots ett hyreskontrakt som Linköpings tingsrätt i efterskott förklarat som giltigt.

Jag är starkt kritisk till att ett statligt verk får bete sig på det här sättet. Att så totalt köra över en kommun och sätta hela det demokratiska samhället ur spel. Jag frågar mig om politikerna på riksplanet, genom att tillåta Migrationsverket att handla som man gör, helt tappat kontakten med väljarna och den verklighet som våra kommuner lever i?

Till saken hör att Migrationsverket inte agerar ensamt, utan är djupt lierat med det Bert Karlsson-­ägda företaget Jokarjo AB som hyr ut Stallet till Migrationsverket. Stallet ägs av en privat entreprenör som samtidigt hyrt ut hela byggnaden både till ÅFF och till Jokarjo. Det är alltså först i tredje led som Migrationsverket disponerar Stallet som asylboende. Man kan med rätta fråga sig hur mycket av skattebetalarnas pengar som mellanhänderna har tagit hand om?

Jag skulle varken kunna se mig själv i spegeln eller möta mina väljare här i Åtvidaberg, om jag ens i tysthet spelade med i spelet där ett statligt verk kan sätta sig över allt sunt förnuft. Ett spel där privata entreprenörer tillåts tjäna hundratals miljoner skattekronor på människors elände och lidande.

I det system som tillåter, och uppenbarligen främjar, denna samhällsutveckling vill jag inte längre vara en kugge. Jag tackade därför för mig och gick.

Jag protesterar mot att Migrationsverket tillåts agera som en stat i staten och sätta det kommunala självbestämmandet ur spel. Jag protesterar mot att privata flyktingentreprenörer tillåts "skära emellan" hundratals miljoner skattekronor.

Jag protesterar mot att ytterligare krav och press sätts på kommunerna. Om du instämmer i mina protester och kritik, och ytterligare vill värna det kommunala självbestämmandet, hoppas jag att du sprider budskapet vidare till politikerna på riksplanet.

Slutligen, för säkerhets skull, vill jag poängtera att det inte finns något rasistiskt förtecken i det ställningstagande jag gjort. Det här handlar om demokrati­, eller snarare bristen på densamma. Det kommunala parlamentet ska ha inflytande över åtgärder som starkt påverkar kommunen och dess invånare. Staten ska inte kunna lägga sin förlamande hand över en kommun och ensidigt diktera villkor och förutsättningar.

Stå på er ute i landets kommuner och värna det kommunala självstyret!

Bästa hälsningar

Hans Andersson

före detta kommunfullmäktigeordförande i Åtvidaberg

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt