ÅSIKT

Våldsamt mansideal frodas inom sporten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Vi måste alla se vår del i skapandet av de könsroller som bygger idéerna om maskulina män som använder våld som en naturlig del av livet

Under några veckors tid har vi kunnat följa fotbolls-VM och se ett hyllat Tyskland gå segrande ur mästerskapet. Vad vi däremot inte fick se var alla mästerskapets dolda förlorare. Vi pratar om alla de kvinnor, barn och män som utsatts för våld under tiden mästerkapet spelats. Vi har läst rapporter från England om att våld i nära relationer ökade med nästan 40 procent när England åkte ur VM och under tiden mästerskapet pågått så har våldet i hemmen ökat med 26 procent.

Hur siffrorna ser ut i andra länder vet vi inte, men det vore optimistiskt på gränsen till dumdristigt att tro att kedjan mellan våld, maskulinitet och idrott bara finns i England. Det vi vet är att ju mer ojämställt ett land är – desto mera våld utövas det i nära relationer. Vi måste helt enkelt arbeta för jämställdhet för att få ett slut på våldet.

Vi behöver ifrågasätta maskulinitetsnormerna som gör att våld anses vara det som gör killar till män, något som odlas redan tidigt på förskolan, i skolan och inom idrottsföreningar. Maskulinitetsforskaren Lukas Gottzen menar att "på samhällsnivå pekar studier framförallt på att partnervåld oftare sker i samhällen där män har ekonomisk makt och bestämmanderätt i hushållen samt rigida könsroller och föreställningar om manlighet kopplade till dominans och aggressivitet" (Män, våld och jämställdhet, 2013). Den som tagit del av den forskning som finns inom området, inser att så länge vi inte gör något åt att barn och ungdomar fostras till att formas efter kön och förväntas agera utifrån det, så kan vi heller inte minska våldet.

Vi måste alla aktivt se vår del i skapandet av de könsroller som bygger idéerna om maskulina män som använder våld och hot om våld som en naturlig del av livet.  Och vi måste alla göra något åt konsekvenserna som dessa könsroller skapar.

Vi kan göra det på många sätt: Vi kan säga till kollegan, kompisen eller lagkamraten när hen använder en sexistisk jargong eller drar sexistiska, rasistiska eller homofoba skämt. Vi kan ringa på hos grannen som vi tror utsätts för våld i sitt hem, vi kan ringa socialtjänst och polis när vi upplever oro för att barn eller vuxna blir utsatta för våld. Där kan grannar i bostadshus, liksom i skolor, på arbetsplatser, i idrottsföreningar och på idrottsarenor göra stor skillnad genom att verkligen ta ställning mot våld och skapa handlingsplaner för hur vi som medmänniskor kan agera. Det finns mycket som behövs göra för att kunna förebygga våld och vi föreslår därför ett fokus på fyra åtgärder:

Genuspedagogik och normkritiskt arbete i förskola och skola.

Normkritiskt arbete inom idrottsföreningar. Vi behöver män som problematiserar för andra män om att jargonger gällande stereotyp manlighet leder till en objektifierande kvinnosyn och sexualiserad syn på kärlek som leder till skeva ideal om sig själv, våld och kön. I sina värsta former kan det leda till våld och sexualiserat våld. 

Delad föräldraförsäkring så att båda föräldrarna tar lika stor del i sina barns uppväxt, vilket också leder till en ökad ekonomisk jämlikhet. I olikkönade relationer likväl som samkönade.

Skapa förutsättningar för ökat civilkurage. Inför policys och handlingsplaner på skolor, arbetsplatser, föreningar och bland grannar. Frihet från våld måste börja där vi bor och är verksamma.

Först då kan vi tillsammans öka jämställdheten och därmed minska våldet.

Nina Rung

Peter Svensson