ÅSIKT

Står M, C och KD för aborträtten?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jytte Guteland (S): Beslutet i Kronoberg sänker Sveriges trovärdighet i frågan

Jytte Guteland

Öppet brev till Christoffer Fjellner, Fredrik Federley och Lars Adaktusson.

Jag skriver till er i min roll som Europaparlamentariker i utskottet med ansvar för folkhälsa, med anledning av att era partier har röstat för en abortfientlig politik i Kronobergs landsting.

Aftonbladet rapporterar i dag att landstingsstyrelsen i Kronoberg vill utreda rätten för vårdpersonal att vägra utföra abort. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har röstat för att utreda möjligheten att införa samvetsfrihet, något som kan ge vårdpersonal rätt att vägra att genomföra exempelvis aborter eller ge blodtransfusioner.

Detta beslut kan få allvarliga konsekvenser. Kvinnor kan förvägras abort och tvingas förnedras genom att med mössan i hand jaga hjälp i andra landsting. Förutom att det självklart innebär ökad skuldbeläggning riskerar det leda till att kvinnor inte får den vård de har rätt till. Utöver de negativa konsekvenser beslutet får för enskilda kvinnor i Kronoberg så kan det också få följden att vi går mot en ny praxis i svensk vård. Fler arbetsuppgifter kan bli ”samvetsfrågor” och fler landsting kan följa efter. Det skulle leda till att medborgarna inte kan garanteras en säker och likvärdig vård. Beslutet i Kronoberg innebär en farlig utveckling för folkhälsan i Sverige.

I Europaparlamentets utskott som ansvarar för folkhälsa är jag Sveriges enda ordinarie ledamot. Moderaternas Christoffer Fjellner är ersättare men alla tre partier har sagt att de står upp mot den abortfientliga våg som har svept över EU de senaste åren.

Beslutet från C, M och KD i Kronoberg innebär att den styrka som Sverige visat i frågan försvagas. Kampen i EU får trovärdighetsproblem när de borgerliga partierna på hemmaplan inte lyckas visa respekt för kvinnors grundläggande rätt till sin egen kropp.

Beslutet hemma visar hur starkt och snabbt värderingar färdas över landsgränser i dag. Det var inte många år sedan den allmänna uppfattningen var att de rasistiska strömningarna i Europa inte skulle nå Sverige. Nu anser vi detta naivt. I dag hör vi ofta samma naiva uppfattning om jämställdhet och abortfrågan, att Sverige är bättre och har nått längre. Beslutet från allianspartierna i Kronoberg visar att så inte är fallet.

Jag vill ha svar från ovanstående personer hos alliansens företrädare i Europaparlamentet. Folkpartiet i Kronoberg lade ner sin röst, vilket var en feg linje. Det yttersta ansvaret ligger ändå hos de tre partier som röstade för den abortfientliga linjen.

Frågorna jag vill ha svar på är hur ni ska agera för att minska skadan för Sveriges trovärdighet i arbetet mot abortmotståndarna? Hur avser ni agera hemåt i era partier för att beskriva vilka negativa effekter det får i Europa, när ett landsting i Sverige nu ansluter sig till abortmotståndarna som redan är på stark frammarsch i EU? Vilka effekter ni anser att detta får för vården i Sverige?

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)

ordinarie ledamot i ENVI

ARTIKELN HANDLAR OM

EU