Debatt

Förtrycket i Ungern måste straffas av EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Birgitta Ohlsson (FP): EU:s medlemsländer ska aldrig få tumma på mänskliga rättigheter

Han tycker att liberal demokrati är passé. Han anser att företeelser som ateism, feminism och mångkultur försvagar det västerländska samhället. Han vill att dessa ideal i stället ska ersättas med arbete, kristendom och nationalism för att klara framtidens utmaningar.

Beskrivningarna ovan är inte en politisk vision från valfri despot ur Europas mörka historia. Det är i stället skrämmande skildringar ur ett tal som Ungerns premiärminister Viktor Orban höll häromveckan. Ett tal som fullkomligt osade av bakåtsträvande nationalism och historielös längtan efter ett icke-liberalt samhälle frikopplat från europeiska frihetsideal. Putins Ryssland beskrevs som förebild. Orban framhöll i sitt tal att han tänker bygga en icke-liberal stat inom EU. Människorättsorganisationer, civilsamhällesgrupper som bekämpar korruption, kvinnorättsaktivister eller antirasister benämns av honom som politiska aktivister som företräder utländska intressen.

Jag och flera andra liberaler har i många år varnat för den negativa utvecklingen i Ungern. Tyvärr har vi fått allt mer rätt. Jag hade önskat att vi varit fler som talat klarspråk om den dystra inriktning det högerpopulistiska Fidesz tagit. Tyvärr finns det ett än värre parti i Ungern – det högerextrema Jobbik – som ibland skymt sikten för vissa politiker. Nu finns det dock inga skäl längre till att skräda orden.

Vi har under flera år sett allt fler tendenser till hätsk nationalism, intolerans och trångsynthet i Europa. Prideparader hindras från att genomföras. Såväl judehatet som attacker mot romer tycks öka. Aldrig någonsin har så många populister, rasister och även högerextremister tagit plats i Europaparlamentet som nu. Det är en otäck utveckling som sker i Europa, inte minst i skuggan av ett allt mer politiskt intolerant och militärt aggressivt Ryssland.

Alliansregeringen har länge drivit kravet på att EU ska granska hur medlemsländerna lever upp till mänskliga rättigheter. Vi i Folkpartiet vill gå längre och har krävt att sanktioner ska genomföras mot dem som bryter mot EU:s ideal. Frysningar och indragningar av EU-stöd ska vara en självklar konsekvens som sanktion. Pengar talar som bekant sitt tydliga språk. Vi ser också behov av att det utses en särskild EU-kommissionär som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter.

EU-kommissionen verkar i dagsläget inte ha någon kommentar till Orbans oacceptabla idéer. Men kommissionens nya ordförande Jean-Claude Junker måste ta ett stort ansvar för att ta dessa frågor på största allvar. En utveckling som den Orban målar upp går tvärs emot hela den grundtanke som unionen bildades för. Nationalism får aldrig mer leda till krig i Europa. Intolerans får aldrig mer leda till förtryck av enskilda medborgare. Jag förväntar mig att Junker är tydlig mot Ungern. Jag förväntar mig också att EU-kommissionen lägger långtgående förslag så att vi får kraftfulla instrument som gör att vi kan vända denna utveckling.

Ett fortsatt EU-medlemskap för Ungern förutsätter att landet vänder kurs och samarbetar med andra demokratiska regeringar och respekterar EU:s grundläggande värden. Därför är det viktigt att EU snarast får mer muskler att påverka medlemsländer att de aldrig tummar på grundläggande mänskliga rättigheter och demokrati. Diktaturromantik hör inte hemma i EU.

Birgitta Ohlsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt