FP: S-politik hindrar feministiska framsteg

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Löfven på Socialdemokraternas valvaka tillsammans med sin särbo Ulla Löfven.
Stefan Löfven på Socialdemokraternas valvaka tillsammans med sin särbo Ulla Löfven.

Gabriel Wikström, Jytte Guteland och Åsa Westlund skriver i Aftonbladet den tredje juni att Folkpartiet som feminister borde vara obekväma att regera med moderater och kristdemokrater.

Vi kan garantera att så inte är fallet. När andra partier talar vackert om jämställdhet genomför Folkpartiet en offensiv, feministisk politik. När Socialdemokraterna styrde Sverige var jämställdhetsbudgeten 27 miljoner, idag är den 271 miljoner. Stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer har fördubblats och sedan 2006 har kvinnors disponibla inkomst har ökat med 8,2%. Vi har tillsatt en utredning om samtyckeskrav i våldtäktslagstiftningen, något Socialdemokraterna i regeringsställning konsekvent röstat ner.

Socialdemokraterna utgör ett hinder mot en framgångsrik feministisk politik. Stefan Löven har till exempel uttryckt att han inte vill lova fler pappamånader, trots att forskning visat att ett jämnare uttag av föräldraledigheten starkt gynnar kvinnors löner. De rödgröna vill dessutom avskaffa RUT-avdraget och förbjuda vinster i välfärden vilket drabbar kvinnodominerade sektorer.

Den S-märkta politiken riskerar allvarligt drabba kvinnors ställning på arbetsmarknaden och backa tillbaka den feministiska utvecklingen. Vi vill istället fortsätta genom att pressa på för mer jämställda bolagsstyrelser, ytterligare en öronmärkt pappamånad och en uppvärdering av kvinnodominerade yrken. För att krossa glastaken och utjämna löneskillnader krävs ett starkt feministiskt Folkpartiet liberalerna.

Benny Lindholm

Hanna Håkanson

Publicerad: