ÅSIKT

Våga agera om din granne blir slagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Tre enkla åtgärder kan hjälpa offer för våld i nära relationer

Nina Rung och Peter Svensson.

I veckan blev ännu en kvinna dödad i nära relation. Kvinnan kommer att bli en i statistiken av de 17 kvinnor som varje år dör av våldet i nära relation. Vi vet att morden, när de sker, nästan uteslutande har föregåtts av lång tids psykisk och fysisk misshandel. Vi vet också att det tillåts pågå i det tysta eftersom det sker inom hemmets fyra väggar och att de enda som kan vara vittnen till det som händer är grannar. Därför har vi startat Huskurage. Ett initiativ om införande av en policy för hur grannar kan agera vid oro för våld i nära relation i sitt eget bostadshus.

Ingen kvinna, man eller barn ska behöva vara rädd i sitt eget hem. Det är där vi ska känna oss som mest trygga och säkra. På konferensen ”Five days of violence prevention” som hölls i veckan presenterade tolv experter från hela världen sin forskning gällande våldsprevention. Där betonade den kanadensiska brottsofferforskaren och psykologen Allan Wade att ”det motstånd som den som är utsatt för våld i nära relation gör, är direkt kopplat till den hjälp som den förväntar sig att få av omgivning och myndigheter”.

Vad det innebär är alltså att den som blir utsatt för våld i nära relation kommer att våga göra mer motstånd om den vet att omgivningen kommer att agera. Det är här alla vi grannar har ett ansvar att inte bara reagera på det vi hör och ser i våra hus utan att också agera.

I vår policy har vi tre enkla steg för hur vi kan agera: ring på hos grannen du är orolig för, ta hjälp av en annan granne för hjälp och stöd och ring polisen vid akuta eller hotfulla situationer. Om vi sluter upp bakom en policy och rutin för våld i nära relation kan vi alltså också bidra till att våldsutsatta vågar göra den sortens motstånd som även kan uppmärksammas av oss grannar.

Vi måste tillsammans visa att vi som kollektiv inte tolererar att någon utsätts för våld, kränkningar eller hot. Just nu är det alldeles för många som lider i det tysta. Att vi visar omsorg och omtänksamhet för varandra är en grundpelare för ett välmående samhälle. Att ingripa när vi ser eller hör orätt är en annan. Vi visar det i stad efter stad mot rasism runt om i landet och när vi på kort tid har haft tre dödsfall av våld i nära relation, måste vi också agera mot det dagliga våldet mitt bland oss.

Vi har infört Huskurage där vi bor, i grunden en idé om att visa omsorg för varandra och att tydligt ta avstånd från våld i nära relation. Barn och kvinnor dör, det kan vara din syster, din mamma, din dotter, bror eller son som är nästa offer. Vi vill förhindra det och är övertygade om att en policy där vi bor är en bra början. Det behöver inte vara svårare än så när vi ska rädda liv.

För tänk om det är din syster, din bror eller din dotter som blir utsatt. Visst skulle du vilja att en granne agerade och satte stopp för det som pågick?

Nina Rung

Peter Svensson,

Initiativtagare till Huskurage 

ARTIKELN HANDLAR OM