ÅSIKT

Vårt parti har fel om tiggeriförbudet

Debattörerna: Förslaget är oförenligt med moderata principer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
MUF:s Magdalena Schröder, John Weinerhall och Fredrik Hultman dömer ut M:s förslag om tiggeriförbud: Hur ska det gå att förbjuda tiggare från att be om pengar, men samtidigt tillåta organisationer som Rädda barnen och Röda korset att göra samma sak?
DEBATT

DEBATT. Moderaterna presenterade i tisdags ett urval från det kriminalpolitiska program som ska läggas fram till partiets stämma i höst.

I väsentliga delar presenterades bra förslag, såsom skärpta straff för gängrelaterad brottslighet och förstärkningar av polisen. I en fråga landar man dock fel – införande av ett nationellt tiggeriförbud.

Vi är inte naiva. Vi ser den problematik som tiggeriet för med sig. Vi instämmer i att människor med friska ben och armar inte ska sitta med en kopp utanför Ica och tigga för att försörja sig. Men det är inte möjligt att göra det olagligt för människor att be om hjälp.

Det moderata svaret kan inte vara att införa förbud. Det moderata svaret måste vara att stärka äganderätten för markägare.

Det finns flera saker som Moderaterna kan göra i stället för att föreslå förbud.

För det första kan inte LO tillåtas vara gränspolis i Sverige. Även om man kan önska att de som tigger, i huvudsak EU-migranter, i stället borde arbeta, måste vi se verkligheten för vad den är. Det är människor som är utestängda från den svenska högkvalificerade arbetsmarknaden.

I ett Sverige där LO inte tillåts agera gränspolis med krav på kollektivavtalsenliga villkor skulle människor som i dag tvingas tigga kunna bli svenska skattebetalare genom att ta enkla jobb.

För det andra måste man säkerställa att den lag som redan finns faktiskt efterlevs. 

Det är redan förbjudet med illegala bosättningar, men staten har kapitulerat och ser inte till att lagen efterlevs. Så kan det inte fortsätta. Moderaterna ska vara drivande i att ställa regeringen till svars om varför lagen inte efterlevs.

För det tredje måste äganderätten stärkas. Vi anser att det är upp till markägaren, kommunal eller privat, att avgöra om det ska vara tillåtet med tiggeri på marken eller ej. Vi tycker också att det behövs större befogenheter för näringsidkare att avhysa personer som uppehåller sig, till exempel utanför en butik, om det påverkar verksamheten negativt. Vidare bör kommuner kunna reglera om offentliga platser får användas för tiggeri i den kommunala ordningsstadgan.

Även om debatten om tiggeri är så väl polariserad som infekterad, är det viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt. Det handlar om att både se människan bakom koppen och samtidigt säkerställa att lagen efterlevs. Det är oacceptabelt att slå upp läger och bosätta sig på annans mark utan tillåtelse och det ska beivras.

Man bör ha i åtanke att de här människorna ofta inte har något annat val än att tigga på grund av situationen i deras hemländer. Därför måste vi ställa mycket högre krav på länder som Rumänien och Bulgarien att ta ansvar för sina medborgare. Detta borde göras inom ramen för EU-samarbetet med sanktioner mot de länder som diskriminerar sin egen befolkning. 

Moderaternas förslag är även juridiskt svårt att genomföra. Hur ska det gå att förbjuda tiggare från att be om pengar, men samtidigt tillåta organisationer som Rädda barnen och Röda korset att göra samma sak?

Det finns inte heller någon garanti för att alla som i dag tigger inte kommer att gå runt förbudet genom att exempelvis sälja blommor. Tiggeriförbudet angriper symtomet i stället för orsaken, och är i bästa fall ren symbolpolitik.

Men främst handlar det om principer och var politikens gränser går. Det går inte att förbjuda människor från att be om hjälp. 


Magdalena Schröder, distriktsordförande MUF Stockholm
John Weinerhall, distriktsordförande MUF Östergötland
Fredrik Hultman, distriktsordförande MUF Uppsala län


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Tiggeri

Rumänien

Bulgarien