Ett övergrepp på hela svenska samhället

Debattören: Skärp straffen för attacker mot blåljuspersonal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: ALEXANDER NÄTTERLUND
Attacken mot polismannen på Medborgarplatsen visar ännu en gång att vi tydligt måste signalera att våld mot samhällets stöttepelare är oacceptabelt, skriver Anna König Jerlmyr.

DEBATT. När nu snart fem månader har gått sedan terrorattentatet på Drottninggatan är det lätt att den uppskattning och värme som stockholmarna och svenska folket visade polisen faller i glömska. Vardagen tar över, vilket på många sätt är befriande eftersom det visar att terrorns syfte inte fått fäste i vårt samhälle.

Men våra poliser återgår till en vardag där de dagligen utsätts för hot, våld och attacker. Det är därför inte alls förvånande att fler och fler poliser väljer att lämna yrket. 

Ett av de senaste exemplen på polisens utsatthet kom i dagarna när en polis oprovocerat blev knivhuggen på Medborgarplatsen. Det är numera en del av den verklighet polisen möter. 

På åtta månader har det skett drygt 70 olika skottlossningar och skjutningar.

Det är en historiskt hög nivå. Samtidigt som poliserna blir färre blir brottsligheten allt grövre. Numera handlar det inte bara om uppgörelser inom kriminella gäng, utan allt oftare om lättkränkta unga män som inte drar sig för att ta till vapen. Inte ens mot poliser.

Attacker och hot mot alarmeringspersonal leder till att samhällsskyddet urholkas. Liv riskeras när ambulans eller räddningstjänst hindras från att komma fram i tid. Våldet mot polis och uttryckningspersonal måste upphöra. Omedelbart. 

Våldet har även letat sig in på våra akutmottagningar och sjukhus. Aggressiva gäng tränger sig in på avdelningar, uppträder våldsamt och uttrycker hot riktade bland annat gentemot personalens barn. Läkare och sjuksköterskor vittnar om att de inte längre vågar bära namnbricka.

Angrepp på polis och räddningspersonal innebär övergrepp på hela vårt samhälle, på var och en av oss.

Om brandkåren inte kommer när det brinner, om polisen inte kan ingripa i farliga situationer och om vårdinrättningar inte kan ta emot sjuka och skadade, då skakar grunden för det samhälle vi känner.

Denna brottslighet måste därför stävjas å det bestämdaste med kännbara påföljder och skärpta straff. Vår räddningspersonal är bärarna av våra mest grundläggande samhällsfunktioner. Dessa ämbeten måste få all den respekt och det skydd som de förtjänar och behöver.

Ofta utförs de här attackerna av unga som hamnat utanför och som är i början av en kriminell karriär. Därför är det särskilt viktigt att de stoppas redan på ett tidigt stadium så att de får en chans att komma på rätt köl i livet. Problemen måste tas itu med tidigare och attitydförändringar måste till. Vi måste tydligt signalera att våld och attacker mot samhällets stöttepelare är oacceptabelt.

Därför är det bra att Moderaterna såväl som Alliansen vill införa nya brottsrubriceringar, däribland våld mot alarmeringstjänstpersonal. 

Jourdomstolar måste döma unga brottslingar snabbt och attacker mot blåljuspersonal måste leda till fängelsestraff som möjliggör häktning. Det ska vara kriminellt att hindra utryckningar och den som attackerar polis ska inte kunna vandra runt på samma torg något dygn senare. 

Våld mot blåljuspersonal och sjukvårdare är ett övergrepp på hela vårt samhälle och bör straffas därefter. 

Min fyraåriga son drömmer om att bli polis. Jag skulle vara stolt om han en dag förverkligar sin dröm men är samtidigt oroad. Den arbetsmiljö och den utsatthet polisen idag möter är betydligt värre än många kan föreställa sig. 

I förlängningen hotar de allt grövre attackerna att undergräva vårt rättsväsende. Just därför måste regering och lagstiftare visa att de aldrig sviker de som utgör fronten av vårt samhällsskydd. Vi måste alltid osvikligt stå vid deras sida.

Det är upp till bevis för vår regering. Vad gör du åt saken, Morgan Johansson?


Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M) i Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.