Vinster i välfärd blir en knäckfråga i valet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Sjöstedt (V): Lagstiftning krävs för att komma åt problemen

Jonas Sjöstedt, partiledare (V).
Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

Efter lång debatt enade sig Socialdemokraternas kongress om hur de ser på vinster i välfärden. Tyvärr löser deras förslag inte problemen. För att få en välfärd man kan lita behöver få vi bort vinstintresset.

Socialdemokraterna är en naturlig samarbetspartner för oss i Vänsterpartiet. Vi hör båda till arbetarrörelsen och samarbete mellan oss har under åren byggt upp den svenska välfärden.

Men i frågan om vinster i välfärden har Socialdemokraterna gått vilse.

Debatten har varit lång och stundtals het, men nu har Socialdemokraterna satt ner foten. Processen visar att det finns många socialdemokrater som ser problemen och beslutet innebär vissa steg i rätt riktning. Det nya förslaget innehåller större inflytande från det offentliga när verksamheter startar, vilket skulle mildra vissa av dagens problem. Men det löser inte problemen.

Så länge man tillåter bolag vars syfte och mål är att göra vinst, så kommer nya problem att uppstå. Pengar kommer att läcka till vinster istället för till välfärd. I jakten på vinster kommer företag att pressa verksamheterna och prioritera annat än kvalitet. Välfärden styrs fel.

Att försöka komma åt dessa problem genom omfattande regleringar kan leda till en kostsam kontrollapparat och hämmande detaljstyrning.

Det är svårt att mäta kvaliteten i välfärden på ett bra sätt. Oavsett vilka kvalitetsregler och insynskrav man sätter upp kommer vinstsyftande bolag att försöka gå runt dem. Reglerar man det ena, så pressar de fram vinster genom att trixa med det andra. Erfarenheten visar att vi har att göra med företag som är experter på att gömma undan vinster och se till att de inte behöver betala skatt.

Vi behöver gå till roten med problemet. Istället för att försöka mildra konsekvenserna av vinstslöseriet, så ska vi inte längre tillåta det i välfärden. Vänsterpartiet vill därför lagstifta om att inga skattepengar ska gå till vinstsyftande bolag i skola, förskola, vård och omsorg. Det är vad som krävs för att komma åt vinstintresset, men det saknas tyvärr i det socialdemokratiska förslaget.

Vi vill även se till att demokratiska beslut alltid ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksamheter öppnas. Kommuner ska ha vetorätt när nya privata skolor vill starta för skattepengar.

Genom våra förslag ges valmöjligheter för den enskilde och många olika typer av utförare i välfärden, samtidigt som resurserna går dit där de behövs. Det skulle ge fler undersköterskor, lärare och läkare. Välfärden skulle fokusera på kvalitet istället för på vinster åt ägarna.

Det finns många bra tankar i den text Socialdemokraterna nu har beslutat om. Bland annat skriver de att ”vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden”. Det är en utmärkt princip, men tyvärr föreslår de inget som skulle förverkliga detta. Därför behövs Vänsterpartiet. Vi vet att vi har stöd av en majoritet av svenska folket och vi ska driva frågan om privata vinster i välfärden ännu hårdare framöver.

Vinster i välfärden kommer att vara en av de stora valfrågorna 2014. Om valet ger en rödgrön majoritet kommer frågan att vara en knäckfråga för oss.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset passar mycket dåligt när det gäller att ge omsorg åt äldre eller vårda sjuka. Inte heller passar det bra när det gäller att ge elever utbildning. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. När andra inte vågar gå hela vägen är vi garanten för att välfärden ska befrias från vinstintresset.

Jonas Sjöstedt

Publisert: