ÅSIKT

Nilsson och Sommestad: Fega inte ur om delad föräldraförsäkring, S

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vi ser ingen verklig vilja att gå från ord till handling

Att jämställdheten i vårt land ännu har långt kvar står bortom allt tvivel när vi tittar ner i plånboken. Löneskillnaderna består, trots år av arbete för att minska dem. Kvinnor har i genomsnitt högre utbildningsnivå än män och arbetar lika mycket, men kvinnors inkomst är fortfarande endast 70 procent av mäns.

Manifestationer som 15:52-rörelsen visar att frågan om lönegapet mellan män och kvinnor fortfarande berör och upprör. Samtidigt ser vi hur politiken har dragit sig tillbaka. Den borgerliga regeringen har försämrat en av de få åtgärder som direkt kan påverka den orättvisa lönesättningen: kravet på årliga lönekartläggningar. Men regeringen sviker också när det gäller mer grundläggande jämställdhetsreformer. Det tydligaste exemplet är föräldraförsäkringen.

Mycket av orättvisorna i lönesättningen har sin grund i en ojämställd fördelning av ansvar i hem och familj. Idag tar kvinnor ut 76 procent av föräldraledigheten. Det är därmed inte förvånansvärt att arbetsgivaren ryggar tillbaka inför tanken på att anställa en kvinna som kanske snart väljer att skaffa barn. Risken är att det känns tryggare att befordra den manliga kollegan som har samma eller lägre kompetens. Han kan flyttas upp i hierarkierna, eftersom han ändå inte förväntas stanna hemma med barnen. På samma sätt begränsas pappors handlingsutrymme i relation till barnen. Pappor som hellre hade stannat hemma och tagit hand om sina barn tvingas i stället arbeta längre, eftersom det är vad som förväntas av dem.

I Sverige kan vi vara stolta över att vi har ett av världens mest generösa system för föräldraledighet. Men vi måste också förstå att den generösa föräldraledigheten för många kvinnor – såväl som för män – har utvecklats till en fälla, utan några verkliga valmöjligheter.

Det är snart tjugo år sedan den första pappamånaden infördes och över tio sedan den andra kom på plats. Regeringens försök med jämställdhetsbonus har inte haft någon mätbar effekt och kan enbart beskrivas som ett politiskt misslyckande. Det blir alltmer tydligt att ekonomiska incitament inte räcker för att få en rättvisare fördelning av föräldraförsäkringen. Tydligare regler för dess uppdelning är enda vägen framåt.

Under partikongressen 2009 tog Socialdemokraterna tydligt ställning för att en tredelning av föräldraförsäkringen skulle genomföras som ett första steg. Detta var ett positivt beslut som vi helhjärtat ställer oss bakom. Men sedan dess har frågan dragits i långbänk. Partiets ledning ger förvisso sitt stöd till att föräldraledigheten ska tredelas, som ett första steg, men vi ser ingen verklig vilja att gå från ord till handling. Det finns ingen tidsplan och inga löften.

Därför driver S-studenter och S-kvinnor inför årets partikongress att Socialdemokraterna tar beslut om att en S-regering efter valet 2014 genomför en tredelning av föräldraförsäkringen under mandatperioden. En reform av föräldraförsäkringen måste ges högsta prioritet. Vi menar att en delad föräldraförsäkring är vårt lands just nu viktigaste jämställdhetsreform. Föräldrar måste få samhällets stöd att dela ansvaret för hem och arbete jämställt. Det är ett steg som är helt avgörande för att skapa ett rättvisare samhälle för alla, oavsett kön.

Magnus Nilsson

Lena Sommestad