Debatt

Aborträtten i Europa hotad från flera håll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Nordiska parlamentariker: Våra regeringar måste driva abortfrågan på alla nivåer

Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet är under attack i många europeiska länder. Tyvärr ser vi en ökande trend vad gäller lagförslag som begränsar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR), särskilt deras rätt till säker abort. Detta ser vi i länder som traditionellt har haft en liberal abortlagstiftning, som bland annat i Lettland, Litauen, Ungern och Ryssland. Det här är oacceptabelt och en backlash för jämställdheten i Europa.

Ett av de senaste exemplen var ett initiativ för att begränsa kvinnors tillgång till säker och laglig abort i Turkiet. Flera av oss som skriver under denna artikel var, tillsammans med över 200 andra parlamentariker från hela världen, på en stor konferens i Istanbul 24-25 maj. Syftet var att diskutera sexuell och reproduktiv hälsa och hur vi intensifierar arbetet mot mödradödlighet, stoppar spridningen av hiv och AIDS, samt hur vi kan förbättra jämställdhet och kvinnors rättigheter globalt.

Den turkiska premiärministern Recep Tayyip Erdogan chockade konferensdeltagarna med att bland annat säga att abort är mord. Några dagar senare annonserade den turkiska regeringen att de ville inskränka abortgränsen från nuvarande tio veckor till fyra veckor.

Stora nationella och internationella protester mot detta förslag ledde till att den turkiska regeringen drog tillbaka planerna på att begränsa abortlagstiftningen rent juridiskt, men det finns fortfarande, enligt turkiska kvinnoorganisationer, en stor oro för att regeringen ska ta till andra åtgärder för att begränsa tillgången till säker abort.

Att begränsa kvinnors tillgång till säker abort är en trend i många europeiska länder där lagstiftningen tidigare varit liberal så som i Lettland, Litauen och Spanien. I Rumänien och Ryssland har liknande lagförslag lagts fram i parlamentet som skulle tvinga kvinnor att få felaktig information om konsekvenserna vid abort, lyssna på fostrets hjärtljud samt se ultraljudsbilder av fostret innan beslut ska tas. I Ungern finns inskrivet i konstitutionen, som antogs 2011, att livet börjar vid befruktningsögonblicket. Anledningen till trenden bygger på en blandning av religiös konservatism och pronatalism som syftar till att lösa problemen med lågt barnafödande och med en åldrande och minskande befolkning.

Det finns en demografisk utmaning i Europa, befolkningen blir äldre och i många länder är fertiliteten väldigt låg. Att begränsa kvinnors rättigheter och straffa dem för att inte föda många barn är fel väg att gå om man vill öka barnafödandet. I stället kommer aborterna att göras osäkra och kvinnors liv och hälsa äventyras.

Vi, som parlamentariker, tror att de nordiska länderna kan spela en roll och presentera ett alternativ. Riktade satsningar på jämställdhet och välfärdsinsatser, så som barnbidrag, föräldraledighet och förskola har bidragit till att de nordiska länderna ligger i topp i Europa vad gäller barnafödande.

Respekt för rätten att bestämma över sin egen sexualitet samt att få tillgång till sexualundervisning, högkvalitativ sexuell hälsoservice som inkluderar tillgång till preventivmedel samt mödra- och barnhälsa med abort inräknat och med särskilt fokus på unga människors behov har lett till en god sexuell hälsa.

Parlamentariker från Danmark, Sverige, Norge och Finland uppmanar de nordiska regeringarna att ta dessa frågor på största allvar och att arbeta genom alla möjliga arenor för att stödja kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i de länder i Europa och närområdet som med sin politik går i denna oönskade riktning.

Det finns ett stort behov av internationella påtryckningar och dialogen måste föras på alla politiska nivåer. Vi parlamentariker från respektive parlaments SRHR-grupper, kommer att fortsätta att lyfta frågorna inom Europarådets parlamentariska kommitté och vi uppmanar de nordiska regeringarna att driva frågorna i de sammanhang där ni verkar.

Ulrika Karlsson

Carina Hägg

Annika Qarlsson

Liselott Blixt

Aila Paloniemi

Jani Toivola

Truls Wickholm

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt