Att få träffa en läkare löser inte vårdkrisen

Replik Vårdkrisen: Din lösning är för enkel, Anders W Jonsson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ny teknik och digitalisering av vården är viktigare än rätten att bara få träffa en och samma läkare, skriver debattörerna.
Ny teknik och digitalisering av vården är viktigare än rätten att bara få träffa en och samma läkare, skriver debattörerna.

REPLIK. Vi representerar några av de legitimerade hälso- och sjukvårdsprofessioner som Anders W Jonsson i sin debattartikel i Aftonbladet den 3 februari beskriver som ”vem som helst”.

Vi är högskoleutbildade professioner som spelar en avgörande roll för primärvårdens patienter och som i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi anser, likt Anders W Jonsson, att det krävs stora förändringar och förbättringar av den nära vården som i dag till största del sköts av primärvården men som också finns inom den kommunala omsorgen.

Vi behöver öka tillgängligheten, ge rätt vård, i rätt tid och på effektivaste sätt för patientens bästa.

Frågan kan vid en första genomläsning av debattartikeln vara enkel – om alla hade en fast läkarkontakt så löser sig allt.

Vi tror absolut på en utbyggd primärvård/nära vård där läkare är en viktig spelare och där det finns kontinuitet i läkarkontakten när sådan behövs.

Utifrån den kunskap och evidens som finns går det dock inte att se att en fast läkarkontakt löser alla problem med tillgänglighet och en patientsäker vård i framtiden.

Här är det fler behov som måste tas med i beräkningen och därmed fler lösningar som måste till.

Förändringen med en professionsneutral vårdgaranti är inte bara nödvändig, för att klara vårdens utmaningar, utan också en förutsättning för att göra vården mer patientsäker. Om patienten träffar rätt kompetens vid första besöket kan onödiga återbesök och remisser undvikas.

Det finns många goda exempel där man redan arbetar på detta sätt och forskning visar att vården blir likvärdig eller bättre med nöjda patienter.

Om förväntningarna på framtidens primärvård ska införlivas behövs också strategier och handlingsplaner för hur kompetensförsörjning och rätt använd kompetens, användandet av ny teknik och digitalisering ska fungera samt ett större fokus på hälsofrämjande och preventiva åtgärder.

Detta tror vi är en god väg framåt mot en framtid där patientens behov får styra och där vi är fler professioner som tillsammans bär ansvaret för att skapa en effektiv och patientsäker primärvård!


Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Anders Wahlberg, ordförande Sveriges Psykologförbund
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE