ÅSIKT

SD:s tiggeriförslag är brun populism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Doktorand: Att förbjuda ”organiserat tiggeri” är ogenomförbart

Det har varit svårt att missa Sverigedemokraternas valkampanj i Stockholms tunnelbana den senaste veckan. I kampanjen säger SD att det är ”dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator”.

Kampanjen bygger på myter och baseras inte på några konkreta lagförslag. Människor som tigger är utsatta. Den situation som gör att en människa tvingas tigga för att överleva försvinner inte genom att tiggeri görs förbjudet. Att förbjuda utsatthet är dock inte bara problematiskt ur ett rent medmänskligt perspektiv – det finns även flera juridiska problem med förslaget.

Vad ska förbjudas?

En rad experter (Stockholms Stadsmission, Göteborgs räddningsmission, Polismyndigheten i Stockholms län, den nationella samordnaren mot prostitution och människohandel med fler) är eniga om att det inte finns belägg för att någon organiserad brottslig verksamhet ligger bakom tiggeriet. När jag, via Twitter, frågade var SD finner stöd för att tiggeriet skulle vara organiserat hänvisar partiet till en artikel i DN som ska bekräfta att tiggeriet är organiserat. Läser man artikeln märker man dock att det enda polisen bekräftar är att utsatta och fattiga människor ibland samarbetar, till exempel genom att familjer reser ihop. Det SD egentligen vill stoppa tycks alltså vara samarbete mellan enskilda individer, något som inte bara kan tyckas dumt, utan också är juridiskt omöjligt.

När något ska förbjudas i lag måste nämligen en specificering av vad som är förbjudet göras. En lagstiftning där samarbete, rent generellt, förbjuds är alltså inte tillräckligt tydlig. Att samarbeta i vardagslivet är mänskligt, de flesta av oss gör det på ett eller annat sätt varje dag. Ett förbud av organisering, det vill säga samarbete, faller därför på sin egen orimlighet.

SD vill förbjuda något som redan är förbjudet

SD:s partisekreterare Björn Söder ställde i P1-morgon frågan ”de som utnyttjas i detta, ska vi låta dem fortsätta utnyttjas?”. Han antyder att ett förslag om att stoppa organiserat tiggeri skulle handla om att hjälpa människor som utnyttjas. Söder berättar inte att det i Sverige redan är förbjudet att utnyttja någon för att tigga. Brottsbalken innehåller såväl förbud mot människohandel som förbud mot mindre allvarliga former av utnyttjande.

Vi har fri rörlighet i EU

Martin Kinnunen, press- och kommunikationsansvarig för SD, skriver på Twitter att partiet vill stoppa utländska tiggare. De flesta som tigger i Sverige i dag kommer från andra EU-länder. EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom unionen under minst tre månader. Det gäller svenska medborgare på samma sätt som det gäller medborgare i Rumänien. För att stoppa detta måste SD riva upp en av de mest grundläggande delarna av samarbetet i EU: den fria rörligheten. Även om SD vill att Sverige ska lämna EU är det en gigantisk utmaning att inskränka den fria rörligheten.

Det finns alltså en rad juridiska skäl som gör att det förslag som SD sprider i sin kampanj faktiskt är ogenomförbart. Därför skulle det förstås vara intressant att veta hur lagförslaget för att stoppa det organiserade tiggeriet skulle se ut. När frågan ställdes till SD blev svaret dock ”Det finns inget sådant förslag”.

SD:s valaffischer bygger alltså inte bara på myter – det finns inte heller några reella politiska förslag. Det är brun populism.Och det från ett parti som sitter i vår riksdag och nu gör anspråk på att bli invalda i Europaparlamentet på söndag.

Louise Dane

ARTIKELN HANDLAR OM

EU