ÅSIKT

Skam att Sverige inte stöder kriget mot IS

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Går bra att bygga vapenfabrik i Saudiarabien, men inte hjälpa kurdiska peshmerga-armén?

Foto: Ett kvinnligt elitförband från kurdiska Peshmerga-armén. Kurderna strider just nu mot fruktade terrorganisationen IS i Irak.

Förra veckan höll EU:s ambassadörer i Bryssel ett möte för att diskutera vad EU ska göra med terrorganisationen IS. Flera stater argumenterade för att medlemsstaterna direkt ska förse kurdiska peshmerga-armén med vapen. Ett enda land, nämligen Sverige, motsatte sig förslaget, med motiveringen att det strider mot svensk lagstiftning. Till och med Tyskland som normalt är ytterst återhållsamt med export av militär utrustning förser kurder med ”icke dödlig” militär utrustning såsom bepansrade fordon, hjälmar och skyddsvästar.

Som kurd ser jag Sveriges hållning som en stor besvikelse och dubbelmoral. Sverige är känt för att förespråka kollektiva beslut i FN- och EU-sammanhang. I den här frågan görs ett undantag.

Varför motsätter sig Sverige att andra länder förser kurderna med vapen?

IS har visat sig vara farlig. Till och med al-Qaidagrupper tar avstånd från organisationen, som uppfattats som alltför brutal och blodtörstig. IS-krigare dödar alla som inte stödjer deras extrema tolkning av islam och tvingar religiösa minoriteter, än så länge främst yazidierna, att konvertera. Flera yazidibyar har utplånats. Många yazidier har begravts levande i massgravar. Runt 1000 yazidikvinnor och flickor har förts bort. Flera har våldtagits och dödats, andra säljs som slavar.

USA motiverade bombningar av IS styrkor och leverans av vapen till peshmerga med att de vill förhindra ett folkmord på yazidier. Yazidier är kurder som inte bekänner sig till islam utan har en egen religion, yazidismen. Kurder har tidigare utsatts för Saddam Husseins folkmordskampanj. USA, Kanada och vissa EU-stater vill inte att historien ska upprepas och därför vill man hjälpa kurderna militärt.

IS har tagit över en stor mängd av USA:s modernaste vapen, som landet hade försett den irakiska armén med. Kurder har enkla, gamla sovjetisktillverkade vapen, mestadels handeldvapen.

FN, EU och enskilda regeringschefer runt om i världen har deklarerat att IS inte bara utgör en fara för Kurdistan och religiösa minoriteter utan en allvarlig global framtida fara. Det är en av anledningarna till att flera stater vill stoppa organisationen med hjälp av kurderna.

IS kommunikéer visar att de har planer på att utvidga sin nyligen utropade stat till att omfatta hela islamvärlden men också delar av Öst- och Sydeuropa. Många av de IS-jihadisterna är svenska, amerikanska, brittiska, franska, tyska och andra medborgare från västvärlden. De har lovat att hissa IS svarta flagga på de offentliga byggnaderna när de kommer tillbaka till väst.

Tanken med att förse kurder med vapen är att de ska försvara sig och hindra ett folkmord på religiösa minoriteter i Kurdistan men också att IS ska stoppas medan tid är. 

Saudiarabien och Qatar, som har skapat IS, blir inte särskilt glada om deras skapelse och förlängda arm slås ut. Iran och Turkiet vill av flera skäl inte att kurder ska ha tillgång till högteknologiska vapen.

Jag tolkar regeringen Reinfeldts agerande som opportunistiskt och en skamlig eftergift för multinationella företag. Med det menar jag att man vill behålla goda relationer med Turkiet, Iran, Qatar och Saudiarabien och därmed inte förstöra sina ekonomiska förbindelser med dem.

Jag frågar regeringen Reinfeldt: Var Sveriges försök att i hemlighet bygga en vapenfabrik i Saudiarabien laglig?

Går det bra att i hemlighet bygga vapenfabriker i Saudiarabien men inte att tillsammans med andra demokratiska stater leverera vapen, eller åtminstone skyddsvästar och hjälmar, till kurder för att de ska kunna försvara sig och andra minoriteter och förhindra ett folkmord?

Rasool Awla