Debatt

Så vill vi få fler unga att starta eget företag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Centerpartiet: Sänk egen- och arbetsgivaravgifterna till tio procent

Daniel Ek startade som 23-åring musiktjänsten Spotify och är ett föredöme för dagens debattörer
Daniel Ek startade som 23-åring musiktjänsten Spotify och är ett föredöme för dagens debattörer

Jobben är valets viktigaste fråga. Men få partier pratar om de som skapar jobben - nämligen företagen. För Centerpartiet är det enkelt, eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag betyder fler företag även fler jobb. Därför vill vi sänka egenavgifterna till 10 procent för unga och genomföra ett företagarpaket som särskilt främjar ungas företagsamhet.

Steg för steg har Sverige blivit ett mer företagsamt land. Men vi är inte nöjda. Fler reformer behövs, ytterligare steg behöver tas, inte minst för att unga människor ska vilja och våga starta eget. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara anställd som att vara företagare och att de som vill och vågar satsa på sin företagsidé uppskattas för de jobbskapare de är. Oavsett om det handlar om att skapa jobb för sig själv eller om att anställa.

I dag är det knappt tre procent av Sveriges småföretag som drivs av unga. Trots att antalet företag som drivs av unga nästan fördubblats sedan 2005 så är den totala siffran allt för låg. Det visar att trösklarna för att starta företag fortfarande är för höga. Genom att sänka egenavgifterna till lägsta möjliga nivå, vilken är 10 procent, för unga skickar vi en tydlig signal om att vi vill se fler unga företagare.

Vi förslår också ett företagarpaket som vi tillsammans med investeraravdrag för mer riskkapital och förslag om högkostnadsskydd för sjuklön hoppas kunna leda till att vi får fler unga driftiga företagare som till exempel Klarna, Spotify, Fundedbyme och Rapunzel of Sweden.

För att få fler unga företagare vill Centerpartiet:

Göra det lönsammare att driva företag genom att sänka egenavgifterna för unga under 23 år till 10 procent.

Vi vill också göra det billigare att anställa och föreslår även 10 procent i arbetsgivaravgift för dem som är under 23 år.

Ha rättvisare skatteregler när man som familjeföretagare vill sälja sitt företag till sina barn. Samma regler vid generationsskifte genom försäljning av företaget inom familjen som till någon annan

Fördubbla satsningarna på Ung Företagsamhet och Drivhuset, så att fler unga kan testa på att driva företag och få hjälp i uppstartsfasen. För Ung företagsamhet handlar det om 16 miljoner och för Drivhuset fyra miljoner.

Sänka kapitalkravet för att starta aktiebolag. Vi har sedan tidigare sänkt kravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor, men även det är för högt för många unga. Därför vill vi se över om det är möjligt att kunna sänka det ytterligare.

Sänka åldersgränsen för starta-eget-bidraget så att även unga under 20 år omfattas. Vi tror inte att kreativiteten och entreprenörskapsandan startar per automatik när vi passerar 20-årsstrecket och tycker därför att yngre människor även ska kunna få stödet.

Under snart åtta år har Centerpartiet i Alliansregeringen förändrat Sverige. Mycket står på spel för Sveriges småföretagare den 14 september. Ska det bli enklare och lönsammare att anställa och driva företag? Ska mångfald och framväxten av nya arbetsgivare och branscher fortsatt uppmuntras? Eller ska vi införa en ungdomsskatt, försämra tillgången på kapital eller få färre arbetsgivare att välja bland och svårare att ta sig in på arbetsmarknaden?

Centerpartiets kurs ligger fast. Sverige behöver fler unga företagare och vårt löfte är att fortsätta driva på för lägre trösklar, minskade kostnader och stärkt företagsklimat för unga.

Annie Lööf

Hanna Wagenius

Hannes Hervieu

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt