Debatt

Verktygen finns att stänga Lexbase, Ask

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Sju procent av svenskarna hängs ut olagligt

”Jag vill vara tydlig” hörs varje dag och åtföljs alltid av oklara löften. Inför stundande riksdagsval tävlar våra politiker om att betona den egna tydligheten. För att därefter misslyckas med att leverera begripliga och konsekventa budskap.

Låt mig därför vara tydlig: reclaimJustice kommer att vidta alla rättsliga åtgärder för att internetsidan Lexbase ska stängas ner, ansvarige utgivaren ska fällas för grovt förtal och Sverige ska betala skadestånd till alla som har drabbats.

Lexbase är internettjänsten som säljer tingsrättsdomar till allmänheten och marknadsförs genom en kartfunktion som pekar ut vara alla landets dömda är bosatta. Små röda prickar visar var den dömde bor, utan att tala om vad domen avser. Det görs ingen skillnad mellan mord och en fortkörningsbot. Tanken är förstås att locka den nyfikne att betala för att få veta mer.

När tjänsten lanserades tidigare i år följde starka reaktioner. Justitiekanslern (JK) fick ta emot ett stort antal anmälningar från ilskna och förtvivlade människor. Surrade vid den skampåle som Lexbase skapat såg många som sonat sina brott alla möjligheter till en andra chans försvinna.

Jag växlar några ord men en äldre man som står framför mig i kön på bensinmacken. Han tycker att Lexbase är bra och menar att det Lexbase gör är lagligt. Argumenten han framför är identiska med dem som vi hört från Lexbase – det är offentliga uppgifter där spridningen av dessa skapar ett tryggare samhälle.

Låt mig vara tydlig: det Lexbase ägnar sig åt är varken lagligt eller trygghetsskapande. Tvärtom.

Det är komplicerat att kortfattat beskriva det olagliga i Lexbase publicering av domar, men enkelt uttryckt måste det som publiceras innehålla uppgifter som är ägnade att utsätta någon för omgivningens förakt. Det är förtalsgrundande att publicera tingsrättsdomar med namn och adress. Därefter krävs att det varit försvarligt av den som lämnat uppgiften att sprida den.

Låt mig vara tydlig: Lexbase uppfyller under inga omständigheter de krav som ställs för att deras masspublicering av domar kan anses försvarlig. Därmed utgör publiceringen förtal av mer än en halv miljon svenskar.

Lexbases illusion om att samhället blir säkrare av att din granne markerats med en röd prick är allvarligt vilseledande. Genom masstigmatisering utestängs tidigare dömda från möjligheter till arbete och bostad. Kriminalvårdens ansträngningar att återanpassa och rehabilitera kan läggas i malpåse – hur anpassar man någon till ett liv i utanförskap. Den som en gång dömts blir för alltid dömd och tvingas försörja sig i det parallellsamhälle som Lexbase byggt.

Låt mig vara tydlig: Lexbase skapar ett samhällsklimat som gör tillvaron mindre trygg för alla och som påtagligt kommer påverka antalet återfall i brottslighet negativt.

Sverige har genom Europakonventionen åtagit sig att skydda nationens medborgare mot förtal och ärekränkning. Samtidigt som Sverige har en skyldighet att se till så att den som anser sig kränkt får möjlighet att få sin sak prövad. JK:s beslut om att inte inleda förundersökning mot personerna bakom Lexbase var ett massivt svek mot en halv miljon svenskar och ett brott mot Europakonventionen. Då teg Beatrice Ask medan hon nu, två månader senare, uppmanar alla som förekommer på Lexbase att åter anmälan till JK.

Sedan JK:s beslut har reclaimJustice samlat tusentals i en grupptalan mot Sverige. Justitieminister Asks senaste utspel, att alla drabbade ånyo ska vända sig till JK, bekräftar det vi hela tiden hävdat. JK:s beslut att inte gå vidare var illa underbyggt och förödande felaktigt. Istället ska Asks uppmaning ses som ett desperat försök att i sista sekund rädda röster bland de sju procent av landets röstberättigade som olagligt hängts ut på Lexbase.

Tydlighet visas genom handling och inte i ord. De juridiska verktygen för en omgående nedstängning av Lexbase finns i Europakonventionens verktygslåda.

Låt mig därför vara tydlig Beatrice Ask: stäng ner Lexbase och se till att företrädarna lagförs. Annars gör vi det.

Torgny Jönsson

reclaimJustice

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt