ÅSIKT

Ny myndighet ökar inte barnskyddet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATTÖREN: Det finns inget som tyder på att det har förbättrat skyddet för barn som far illa. Om nu inte det ökade antalet omhändertaganden skall läsas som bättre skydd.

Madeleine Cocozza, Dagmar Lagerberg, Pernilla Leviner och Carl Göran Svedin hävdar att det behövs en ny myndighet för att skydda barnen. De använder en som inte längre kan tala som hävstång för krav på nyorganisation och ökad specialisering. Ett barn har dött av våld. De tiger om att detta är något som så här långt får beskrivas som ovanligt i Sverige. De vill nedmontera socialtjänsten och centralisera genom en ny myndighet, inrätta en specialistutbildning samt samla mer statistik.

Centralisering och regionalisering har redan påbörjats. Tillsynen av socialtjänsten har flyttats till central nivå. Barnahus har medfört en regionalisering. Det finns inget som tyder på att det har förbättrat skyddet för barn som far illa. Om nu inte det ökade antalet omhändertaganden skall läsas som bättre skydd.

Det står redan klart att den befintliga paletten av specialister har svårt att samverka för barnets skydd.

Barnen behöver inte en ny specialist utan tillgång till de befintliga. Och att ha stått på ett hamburgerställe och åldrats till 24 år, på vilket sätt förbättrar det barnets skydd?

Det finns redan statistik. Barnen blir inte hjälpta av att Svedin i allians med Rädda Barnen och andra använder den på ett avigt sätt. På kriterie efter kriterie så underpresterar Barnhusen enligt Svedins egna beräkningar. För att i någon mån dölja detta så vänds helt enkelt på statistiken. Istället för att skriva att 70% gör fel, så skriver de att 30% gör rätt. Ett barn har nyligen dött. Det skedde i en kommun som hade Barnahus.

Sven-Erik Olsson