Kommunerna bättre än staten på service

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sveriges Kommuner och Landstings vd: Våra välfärdstjänster får genomgående bättre betyg

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har i dagarna presenterat svenskarnas betyg på välfärdstjänsterna i offentlig sektor. Det är slående hur dåligt det går för de statliga verksamheterna jämfört med de verksamheter som sköts av kommuner och landsting.

Inom välfärdens kärna – vården, skolan och omsorgen – ligger genomsnittsbetyget på närmare 70 av 100. I vissa verksamheter till och med bättre. Bland statliga myndigheter ligger snittet under 60. Bäst betyg får Skatteverket med ett snitt på 65, vilket ändå är avsevärt mycket lägre än kommunernas äldreboende och grundskola.

För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är resultaten extra dystra. Här visar medborgarna en nöjdhet som ligger runt 50 av 100.

Då och då ropas det på ett förstatligande av skolan eller sjukvården. Ofta framställs det som om detta skulle lösa alla problem inom dessa områden. Med SKI:s resultat för ögonen, undrar man dock om inte detta skulle vara att kasta sig ur askan i elden?

Det finns inga belägg för att staten skulle sköta sina uppgifter bättre än kommuner och landsting – tvärtom. Vi har inte heller någon aning om hur kvaliteten i de statliga verken varierar mellan olika regioner i landet.

I kommuner och landsting har vi under senare år satsat på att redovisa vad vi kallar Öppna jämförelser. Vi visar resultat och kvalitet inom bland annat vård, skola och äldreomsorg i varje landsting och kommun.

Vore det inte rimligt att ge medborgarna tillgång till den typen av jämförande redovisningar även när det gäller hur staten sköter sina uppgifter? Bedrivs brottsbekämpningen med samma framgång i alla landets olika polisdistrikt?Har Arbetsmiljöverket samma krav i alla sina distrikt? Lyckas Arbetsförmedlingen lika bra eller dåligt i hela landet? Betalas Försäkringskassans ersättningar ut någorlunda lika över hela landet, eller är förseningarna värre på vissa håll?

Frågorna är många och vi hoppas på svar. Ett sätt är att även staten öppet börjar redovisa resultaten av sina verksamheter. Medborgarna har rätt att få besked om hur deras skattepengar används och med vilken kvalitet – även när det gäller statens ansvarsområden.

Klart är att ett förstatligande av kommunal verksamhet i nuläget måste anses vara ett högriskprojekt.

Håkan Sörman

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle