LAS ett hinder för integration

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

(C)-politiker: Den svenska byråkratin bryter ner jobbsökandes drivkraft

Höstens debatt om politik, religion och främlingsfientlighet har verkligen inte varit särskilt klargörande. Tvärtom skruvas tonläget kontinuerligt upp, man skyller på att det är svårt att veta var gränserna går och slutsatserna riskerar att bli allt mer radikala. Politiska utspel om krav och förbud blir plötsligt rumsrena.

Vi måste ta bestämt avstånd från att införa särlagstiftning på religiös grund. Men vi måste också ta bestämt avstånd från lagstiftning som solkar det okränkbara individuella fri och rättigheterna.

Allianspartierna har haft mycket olika utgångspunkter för integrationspolitiken. (M) har tidigare ofta gjort upp med (S). (FP) har drivit någon allmän typ av kravlinje. Mycket kretsar kring medborgarskapet, men det handlar alltid om särbehandling av människor som ska bli eller har blivit svenska medborgare med utländsk bakgrund.

(M) har under året flyttat fram sina kravpositioner och lade förslag på sitt arbetsmöte om, och har rösta igenom att den som begår brott ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap i Sverige. Vi tycker det är helt oacceptabelt att medborgarskap ska kunna vara olika mycket värda.

Ledningen för (FP) försökte förra helgen att ställa ännu tydligare krav på invandrare och flyktingar som vill bli svenska medborgare genom att införa obligatoriska kurser för invandrare. Exemplen från Europa med medborgartester förskräcker. Så det är glädjande att ombuden är klokare än partiledningen. Men det gamla språktestet ligger förstås kvar och integrationsministerns utspel om slöjförbud på barn under 15 år har oklar status. Även våra egna partikamrater Staffan Danielsson och Lennart Pettersson har lagt förkastliga förslag om det ska vara förbud att bära burka på gator och torg.

Lösningen på den svenska integrationspolitikens misslyckande ligger inte i en särkravspolitik utan i vanliga jobb. Det som krävs är att det går lättare att få ett jobb. För det är på jobbet som man träffar andra människor med andra erfarenheter och med svenska språket och normer som gemensam kommunikationsbas. En flykting i Sverige måste få möjlighet att jobba under den tid man söker asyl. Man ska inte behöva läsa FSI på heltid om man kan få ett jobb redan på en gång. Det behövs också praktikplatser och arbetsgivaravgiftssänkningar för de som är nya på arbetsmarknaden.

Det är ingen hemlighet att LAS är ett av de största hindren för unga och invandrade att komma in på arbetsmarknaden. Genom LAS-reglernas turordningar så skapas en rädsla för att hamna sist som blir extra tydlig i ekonomiska orostider. Det gör att de som är på kanten till arbetsmarknaden har en LAS-mur att ta sig över.

Regler för uppsägning är också ett problem. Är det allt för svårt och dyrt att säga upp personal så vill man ha absolut säkra garantier för att personen i fråga fungerar på arbetsplatsen innan man vågar ta steget att anställa. Det gör att den som inte har en lång meritlista med sig har en mycket längre väg att gå för att få ett jobb än den som har en välfylld meritportfölj. Återigen stängs man ute av regler - inte av kompetensbrist eller på grund av avsaknad av arbetsvilja.

Oavsett om det är ensamkommande flyktingbarn eller vuxna intellektuella som flyr från hemländernas tankeförbud så är det människor med mycket vilja och ambition som tagit sig till Sverige. Men denna inneboende drivkraft bryts snabbt ner och efter bara några månader i den svenska byråkratins kvarnar kanske man aldrig hittar den igen. Vi måste säkerställa att människans förmåga omedelbart tas till vara.

Det ska inte finnas tillstymmelse till särlagstiftning baserat på etniska, traditionella eller religiösa grunder. En människa är först och främst en individ och det är bara individen, aldrig gruppen som denne tillhör, som kan och ska ha friheter och rättigheter. Och om man verkligen tror på detta så behöver man inte en massa krav och förbudspolitik riktade till särskilda grupper.

Det vi däremot måste göra är att röja hinder för grupper som har svårt att komma in på vår arbetsmarknad eftersom alla som redan är inne på denna marknad håller varandra så hårt om ryggen för att bevara värmen och i ärlighetens namn, har alla intressen av att stänga nyanlända ute.

Centerpartiet har en stor uppgift och roll att spela i att driva en frihetlig integrationspolitik med tydliga liberala värden i botten. Det handlar i dagsläget inte om att vela och vara mjuk utan att vara konsekvent och stå upp för grundläggande fri och rättigheter.

Elisabeth Thand Ringqvist
Fredrick Federley

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN