Debatt

Öka statsbidragen – rädda jobben i offentliga sektorn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vi tror att Fredrik Reinfeldt sett att Sveriges kommuner och landsting (SKL) nyligen varnade för att minst 15?000 personer kan komma att sägas upp i kommuner, landsting och regioner fram till 2010. Förmodligen ännu fler, då alla kommuner inte svarat. Skatteunderlaget försämras dramatiskt jämfört med tidigare prognoser. Redan nu ökar varslen och tillfälligt anställda sägs upp.

Vi har sett hur regeringen satsat på flera paket för att rädda såväl fordonsindustrin som finanssektorn. Det är naturligtvis viktiga åtgärder. Minst lika viktigt är ett kommunpaket och det nu. Det behövs snabba extraordinära insatser också till kommunsektorn, vilket också SKL hävdar. Det är dags att ta ansvar för den sektor där ni som politiker också är arbetsgivare och ansvariga för verksamheten.

Ge oss besked nu när ni i morgon deltar i riksdagsdebatten om kommunernas ekonomi.

Vi vill att kommuner, landsting och regioner får ökade statsbidrag som en stabilitetsfaktor i ekonomin, för att kunna bidra till att investera och slippa spä på den ekonomiska krisen ytterligare. Tänk om Trollhättan, Göteborg, Nybro, Jönköping och andra kommuner som redan drabbats hårt av varsel inom den privata industrin också tvingas möta ett stort antal uppsägningar inom kommuner och landsting. Det är en långt ifrån önskvärd situation.

Ökade statsbidrag ger möjligheter att investera både för att utveckla kvaliteten, höja kompetensen och vara förberedd för generationsväxlingen som just börjat. Det ger förutsättningar att kvalitetssäkra välfärdstjänsterna och till satsningar på infrastruktur och energi- och miljöomställning. Att satsa på att behålla de anställda i välfärdstjänsterna i stället för att betala kostnaderna för en ökad arbetslöshet är mycket väl investerade pengar.

Vi vet att allt större krav kommer att ställas på offentlig service. Och vi är ju överens om att en solidariskt finansierad välfärd är önskvärd. Ska vi behålla förtroendet för en gemensamt finansierad välfärd behöver verksamhetens kvalitet vara god.

Kommuner, landsting och regioner behöver besked nu, inte till valet. Annars får vi redan i morgon fler varsel, uppsägningar och personalminskningar i kommuner och landsting. Vi måste tillsammans på bästa sätt ta Sverige genom den här lågkonjunkturen.

Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet
Metta Fjelkner, Lärarnas riksförbund
Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR
Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundet
Eva Nordmark, SKTF
Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet
Ylva Thörn, Kommunal

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt