ÅSIKT

Replik: ”Felaktigt att påstå att städare skulle ha en svagare ställning”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Dagens debattör den 22 augusti, Johanna Kronlid, anger i sin debattartikel att de som arbetar med hushållsnära tjänster skulle ha en svagare ställning som arbetstagare. Artikeln inte bara missvisande utan även felaktig, anser vi på Arbetsgivarföreningen KFO. Att dra slutsatser om en bransch som gynnats av ett skatteavdrag som varit gällande i inte ens två månader är dessutom att vara mycket snabb i vändningarna.

Artikel synes ge sken av att det faktum att man arbetar i någons hem skulle innebära att man inte är tillförsäkrad ett arbets-, diskriminerings- eller arbetsmiljörättsligt skydd. Detta är felaktigt, vilket debattören själv medger med formuleringen ”visserligen gäller inte skatteavdraget för dem som anställs direkt av privatpersoner”.

Med det faller hela artikeln. Lagen om husligt arbete, som artikeln uppenbarligen handlar om, reglerar enbart personer som är anställda i arbetsgivarens hushåll. För alla anställda i bolag, föreningar etc samt personer som bedriver egen verksamhet och inte är anställda av den de utför tjänsten hos, gäller sedvanliga arbetsrättsliga regler och i förekommande fall kollektivavtal.

På Arbetsgivarföreningen KFO reglerar vi – naturligtvis genom kollektivavtal – löner och allmänna anställningsvillkor för alla anställda i våra medlemsföretag som verkar inom området hushållsnära tjänster, därbland Hemfrid i Sverige AB.

KFO har tillsammans med Hemfrid hållit en välbesök kurs om egenföretagande i området hushållsnära tjänster, och båda parter har inte nog kunnat betona vikten av en ”ren” bransch i alla bemärkelser. Vi verkar i allra högsta grad för att gå från en svart till en kritvit arbetsmarknad med vettiga villkor för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Lena Widman, chefsjurist på

Arbetsgivarföreningen KFO