ÅSIKT

Replik: ”Både bilar och tåg kan bidra till en bättre miljö”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Anders Flanking. partisekreterare (c).
DEBATT

Lars Igeland och Ellie Cijvat från Miljöförbundet Jordens vänner har helt rätt. Järnvägar är en viktig del av lösningen för ett miljövänligare resande. Men så är också miljövänligare personbilar. Det finns många vägar till en bättre miljö. Därför satsar vi offensivt på både bilar och tåg.

Tyvärr är det svenska järnvägsnätet sorgligt eftersatt. Under lång tid har Sverige varit bland dem som satsat minst på järnvägsunderhåll i hela Europa. Detta har lett till dålig punktlighet och stor sårbarhet. Därför investerar regeringen nu 330 miljoner extra för att avhjälpa de akuta problemen. Detta är ett första viktigt steg i upprustningen av järnvägsnätet.

Pengarna kommer bland annat att kunna användas till avverkning av träd längs spåren, nya växlar och spårpatruller som kontinuerligt finns ute för att avhjälpa småfel. Fler steg kommer att vara nödvändiga att ta i kommande budgetar. I mars 2008 pressenterar regeringen sin långsiktiga strategi för järnvägen i infrastrukturpropositionen.

Fler avgångar, färre avbrott och nya banor kan gynna miljön genom att fler tar tåget. Men personbilarna kommer ändå inte att kunna försvinna. Vi måste inse att många människor i vårt land inte klarar sig utan bil. Därför måste också bilarna bli miljövänligare.

I slutet av förra året fanns 4,2 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Endast 70 000 av dem var miljöbilar. Enligt Riksdagens utredningstjänst (RUT) skulle koldioxidutsläppen från biltrafiken kunna minska från dagens 14 miljoner ton till 9 miljoner ton om bilparken ersattes av miljöbilar som max släppte ut 120 gram koldioxid per kilometer.

Detta vore ett mycket bra resultat. Men det skulle kunna bli ännu bättre. Om andelen av de alternativa bränslena samtidigt ökar skulle storsatsningar på miljöbilar kunna ge ytterligare minskningar av utsläppen. Därför höjer vi nu bensinskatten med 29 öre samtidigt som vi subventionerar köp av miljöbilar med 10 000 kronor. Därutöver har centerpartiet tagit ställning för att förbjuda nyförsäljning av bilar som endast drivs av fossila bränslen efter 2015.

Vi måste ta krafttag för miljön, men vi måste göra det på bred front. Därför satsar vi på både tåg och bilar.

Anders Flanking,

partisekreterare centerpartiet