ÅSIKT

Ska skolan få sätta betyg på slarviga elever?

DEBATT

Frida Berglund, studerande: ”Att betygsätta något så extremt individuellt som social utveckling är för mig helt absurt”

Foto: Betyg i "social utveckling" införs redan nästa år i Stockholms skolor av alliansen. (Obs! Personerna på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.)

Social kompetens och social utveckling är två mycket kontroversiella men samtidigt centrala uttryck i vår tid. En god social kompetens och en positiv social utveckling är något alla strävar efter, för vi vill ju tillhöra och bli accepterade av vår omgivning, inte sant? Hur lyder då definitionen på de två uttrycken – och viktigast av allt, vem har rätt att bedöma en individs sociala kompetens eller utveckling?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den borgerliga alliansen lämnade i mars i år in en proposition angående betyg i så kallad ”social utveckling” för grundskole- och gymnasieelever. Propositionen har inte passerat alla remissinstanser än men ändå kommer dessa betyg att bli en verklighet för elever i Stockholm redan till nästa år. Detta på grund av att styret för Stockholm stad har beslutat att testa de nya betygen innan lagförslaget gått igenom.

Tanken med reformen är att det ska bli mer ordning och reda i svenska skolor och att eleverna därmed ska få arbetsro för att kunna optimera sin inlärning. De olika betygsnivåerna som kommer att finnas är ”icke tillfredställande”, ”tillfredställande” och ”i hög grad tillfredsställande”. Dessa tre nivåer ska alltså beskriva en elevs personliga sociala utveckling under grundskole- och gymnasietiden.

Landets lärare, utbildade i allt från matematik till litteraturvetenskap och filosofi, ska följaktligen agera psykologer och bedöma huruvida en elev passar in i normen för vad som anses normalt eller ej.

Detta är orimligt inte bara ur det perspektivet att lärare i dag inte har den kompetens som krävs för att betygsätta något som detta. Utan också på grund av de inte heller har tillräcklig insikt i var en elev befinner sig i sin sociala utveckling, då det enda en lärare upplever av en elev är det som han eller hon företar sig i klassrummet – handlingar som i de flesta fall knappast stämmer överens med verkligheten, och som dessutom endast skildrar en liten del av elevens tillvaro.

Ur min synpunkt, som gymnasieelev, ser jag på denna reform som oerhört integritetskränkande. Att betygsätta något så extremt individuellt som social utveckling är för mig helt absurt och absolut otänkbart. Det inte bara bekräftar det trångsynta normsamhälle vi lever i, utan skapar även en inhuman skola där den som inte passar in faktiskt ges en sämre chans.

Nu är det så att jag råkar gå på en skola där de flesta av eleverna antagligen, i den nya reformens verklighet, skulle få betyget ”i hög grad tillfredställande” i social utveckling. För mig är detta positivt, men hur är det med elever på ”mindre tillfredsställande” skolor. Är inte de lika goda människor som mig och mina klasskamrater? Förtjänar vi bättre än dem? Ska man verkligen låta slarvighet under gymnasietiden hindra en person från att genomföra den utbildning den vill, eller få det drömjobb som den så länge önskat?

För mig är svaren på dessa frågor självklara, problemet är bara att vår regering inte verkar ha samma uppfattning. Jag förstår att man vill åstadkomma lugn och ro i klassrummen, något som är en självklarhet för att kunna utföra något som helst arbete där, men metoden alliansen valt för att få till detta är både föråldrad och omoralisk. I stället för att betygsätta människors sociala förmågor kan man ta till en lång rad andra betydligt mer humana metoder för att tygla landets bångstyriga elever. Valet alliansen gjort är dock tydligt: Fokus förflyttas från att förändra skolan till att istället förändra elevernas beteenden. Det är elevernas handlingar som pekas ut som problemet och det är eleverna själva som får ta stöten när det i verkligheten är systemet som kräver åtgärder.

Debattören

Frida Berglund

studerande

Stockholm