Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om Sveriges bistånd till Latinamerika

Ingen blir stoltare än jag över att erfarna och kloka personer lyfter fram de viktiga resultat som svenskt bistånd och Sveriges närvaro lett till i länder som Bolivia, Colombia och Guatemala i Latinamerika.

Sida har fått i uppdrag att arbeta hårdare för de allra fattigaste och med människor i konflikt- och postkonfliktländer - men med samma summa pengar. I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och Irak. Detta innebär inte att Sveriges engagemang i viktiga demokratiska processer och för fredsarbete i Latinamerika måste upphöra. Det finns många sätt för Sverige och svenska aktörer att driva frågor i regionen, inte bara genom bilateralt bistånd. Vi finns också på plats genom att stödja andra aktörer som arbetar med de frågor som vi prioriterar och är engagerade i.

Vår slutsats står fast: om det svenska biståndet sprids för brett och tunt kan vi inte göra största möjliga insats för att lyfta de allra fattigaste människorna. Sverige måste prioritera hårdare för att vårt bistånd ska kunna göra maximal nytta. Det är smärtsamt att välja bort - men nödvändigt. Genom en fokusering på färre länder frigörs större resurser för de områden där Sverige och Sida verkligen kan göra skillnad. Det är vår uppgift att ge ett bra underlag för regeringen i dess beslut.

Charlotte Petri Gornitz

Generaldirektör, Sida

Publicerad: