Hur kan det vara fel att ta ställning mot rasism?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vårdpersonal SUS: Vi vill visa att vår arbetsplats inte diskriminerar

Märket som personalen vid SUS inte tillåts bära på sina arbetskläder.
Märket som personalen vid SUS inte tillåts bära på sina arbetskläder.

Förra veckan uppkom en diskussion om vårdpersonal som bär en pin med orden vårdpersonal mot rasism på arbetsdräkten. Ledningen för Skånes universitetssjukhus SUS har meddelat att de kommer att ge varningar till dem som bär denna pin i sitt arbete. Vi som vårdpersonal på SUS kräver nu en förklaring till dessa varningar som ska utdelas mot vårdpersonal som tagit synlig ställning mot rasism.

Pressansvarig på SUS, Anna-Lena Boive sa till SvD: ”Det handlar dels om hygienskäl, dels om att vi inte kan ha personal som går runt med personliga åsikter på sina kläder”.

Har Boive någonsin varit på en avdelning på SUS? Om hon hade varit det hade hon nog lagt märke till den lilla plastficka som många av oss bär i bröstfickan. Här förvarar vi pennor, sax, kanske en peang; saker vi behöver i vårt dagliga arbete. Dessutom får vissa yrkesgrupper inom vården en liten pin vid examen, som visar att vi är legitimerad vårdpersonal. Denna pin, vår namnskylt och ofta pins som visar att vi stöttar kampanjer som Rosa bandet eller Rädda barnen bär vi också. Att vi har allt detta i en plastficka är för att det ska vara enkelt att både tvätta av och desinfektera. Det har aldrig lyfts som ett hygieniskt problem förr. Det verkar osannolikt att en pin där det står orden vårdpersonal mot rasism skulle vara mer benägen att sprida smittor än några av de andra vi vanligtvis bär.

Att det skulle vara problematiskt att vårdpersonal har personliga åsikter på sina kläder kan kanske vara aktuellt i vissa sammanhang. Men på vilket sätt är det problematiskt att vårdpersonal visar att de är emot diskriminering av människor på grund av hudfärg, ursprung eller sexuell tillhörighet?

Sjukhuschef på SUS, Jan Eriksson gav en annan förklaring till SVT Sydnytt: ”Även den som har rasistiska åsikter måste kunna känna att han eller hon får samma vård som alla andra”.

På pinen står det ”vårdpersonal mot rasism”, inte ”vårdpersonal mot rasister”.

Det vi tar ställning mot är en ideologi som aktivt vill exkludera stora grupper i samhället. Bland Region Skånes styrdokument finns dokument som rör likabehandling och diskriminering. Där står tydligt att Region Skåne aktivt skall jobba mot diskriminering av olika slag och att vård skall ges utifrån allas lika värde. Detta är något var anställd inom regionen skall följa. Som vårdpersonal inom Region Skåne uttrycker vi genom pinen vårdpersonal mot rasism således det som står i regionens styrdokument. Så nu undrar vi, Jan Eriksson: borde även styrdokumenten ändras så att rasisterna inte känner sig diskriminerade?

Vi vårdar sjuka människor. Varje dag möts vi av patienter som kräver dialys för att kunna leva. Varje dag blandar vi cytostatika i hopp om att kväva cancern. Vi sträcker ut en hand eller ger en kram till anhöriga när deras anhöriga har gått bort. Vi transplanterar. Vi matar, tvättar och byter inkontinensskydd när individen själv inte klarar av det.

Vi ser endast sjukdomen när vi vårdar. Aldrig hudfärgen, könstillhörighet, sexuell läggning, religiösa eller politiska åsikten.

Den dagen vi inte gör detta är den dagen vår medmänsklighet och humanistiska syn försvinner och det är dagen då vi inte längre kan jobba med människor. I vår svenska lagstiftning ska varje individ vårdas med samma förutsättningar oavsett kön, värderingar och åsikter samt etnicitet. Vi har etiska koder som vi måste förhålla oss till och jobba efter som kräver empati från oss, vårdpersonalens, sida. Vi vill visa detta för våra patienter och deras anhöriga. Vi vill kunna visa att på vår arbetsplats är diskriminering inte tillåtet.

Anneli Hagen Andersson,

barnmorskestudent och sjuksköterska SUS Malmö.

Elin S Lundbäck,

sjuksköterska dialysmottagningen SUS Malmö.

Emma Persson,

sjuksköterska kärlkliniken SUS Malmö.

Isabel Caceres Rivero,

undersköterska kärlkliniken SUS Malmö.

Linda Öberg,

sjuksköterska akutmottagningen Växjö.

Nandi Zulu,

sjuksköterska SUS Malmö.

Niroshani Broman,

sjuksköterska Psykiatri Skåne.

Petra Flemark,

sjuksköterska kärlkliniken SUS Malmö.

Pinar Dal,

sjuksköterska KUA – klinisk utbildningsavdelning SUS Lund.

Zandra Persson,

sjuksköterska SUS Malmö.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN