ÅSIKT

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: AP-fonderna borde dra sig ur bolag som kränker mänskliga rättigheter

Palmoljeplantage.
Foto: AP.

Regeringen vill att svenska pensionsfonder ska investera mer i Afrika. Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter mot mänskliga rättigheter och allvarligt skadar miljön i samband med investeringar i jordbruksmark. Svenska pensionspengar som investeras i Afrika måste göras i företag som följer internationellt överenskomna konventioner och riktlinjer om mänskliga rättigheter och miljö.

Att investera i mark har blivit allt attraktivare för företag, riskkapitalbolag och pensionsfonder. Kampen om jordbruksmark i fattiga länder, framför allt i Afrika, har eskalerat under senare år, i takt med att den globala efterfrågan på mat, foder och biobränslen ökar.

Det finns många exempel på hur fattiga bönder förlorar sin mark när företagen kommer in för att anlägga storskaliga odlingar av exportgrödor. Svenska pensionspengar finns med i två kontroversiella investeringar i palmolja för att producera biobränsle i Liberia och Uganda.

AP-fonderna har investerat ca 65 miljoner kronor i den malaysiska palmoljejätten Sime Darby, som har hyrt över 300 000 hektar mark i Liberia. Bönder har fördrivits från sin mark utan tillräcklig kompensation för att kunna försörja sig och sina familjer. Detta i ett av världens fattigaste länder, där 76 procent av befolkningen lever på mindre än en US dollar om dagen. Lokala organisationer och internationella nätverk driver en kampanj för att få företaget att följa internationella riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter.

I Uganda har AP-fonderna investerat runt 96 miljoner kronor i Wilmar International – ett av världens största palmoljeföretag som genom åren kritiserats för att bidra till skogsskövling. Företagets oljepalmsplantager har ödelagt runt 3 600 hektar skog i provinsen Kalangala och fördrivit småbrukare, oftast utan kompensation eller andra försörjningsmöjligheter.

Wilmar rankades som världens sämsta bolag när det gäller miljö i en undersökning av de 500 största företagen i världen som nyligen gjordes av Newsweek. Sime Darby hamnade på plats 495.

Den norska statliga pensionsfonden SPU drog sig under förra året ur företag som de ansåg producerade palmolja på ett ohållbart sätt, däribland Wilmar International. Om inte AP-fonderna kan påverka företagen att ta ansvar för konsekvenserna av investeringarna, bör de följa sina norska kollegors exempel och dra sig ur dessa bolag som så uppenbart kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön.

Erik Blomqvist

Ordförande, Jordens Vänner

Francisco Contreras

Ordförande, Latinamerikagrupperna

Annica Sohlström

Generalsekreterare, Forum Syd