Debatt

Ingen ska tvingas att vara hemlös i Sverige

Moderaterna: Det handlar inte om givmildhet utan om anständighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ge kommunerna resurser för att stärka socialtjänsten, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Kristina Axén Olin.
Ge kommunerna resurser för att stärka socialtjänsten, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Kristina Axén Olin.

DEBATT

DEBATT. Sverige är ett fantastiskt land som borde ge alla möjlighet att växa utifrån sin egen förmåga. Gemensamt bidrar vi till en trygg välfärd med ett starkt socialt skyddsnät. För den som drabbas av social utsatthet och hemlöshet, ska det offentliga erbjuda hjälp och stöd. Civilsamhället gör också stora insatser.

Men trots detta växer den akuta hemlösheten och antalet barn som blir hemlösa när deras föräldrar vräks ökar. Det är mycket allvarligt.

Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten från 2017 visade att drygt 33 000 personer levde i olika former av hemlöshet. Nästan 6 000 levde i akut hemlöshet – dessa personer sover utomhus, i tält och tunnlar eller på härbärgen. Jämfört med 2011 hade antalet akut hemlösa ökat med 400 personer.

Kartläggningen visade också att antalet föräldrar i akut hemlöshet 2017 hade ökat med nästan 60 procent. Totalt var drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet föräldrar. Sammantaget innebar det att minst 24 000 barn hade en eller flera hemlösa föräldrar i 2017 års kartläggning.

Inget talar för att denna situation har förändrats på något avgörande sätt under 2018.

Det finns inga enkla svar på hur samhället ska motverka hemlöshet. Ofta är hemlöshet en följd av flera orsaker. Mer än hälften av de som är hemlösa har missbruksproblem eller tydliga psykiska problem. Ungefär en fjärdedel av personerna har båda problemen. För en tredjedel av hemlösa kvinnor är våld i nära relationer den huvudsakliga förklaringen till deras akuta hemlöshet.

Ingen ska tvingas att vara hemlös i Sverige. Därför vill vi genomföra reformer som stärker välfärden och säkerställer att det sociala skyddsnätet fångar upp de som behöver hjälp och stöd. Vi föreslår följande:

  • Ingen ska falla mellan stolarna. Människor med dubbeldiagnostik, både missbruk och psykisk sjukdom, ska inte slussas mellan olika myndigheter utan tvärtom prioriteras. Det bör också finnas härbärgen med olika inriktningar – exempelvis för barn, drogfria eller härbärgen med ”öppet intag” – som är lätta att nå och där hemlösa direkt kan få plats. För att öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor föreslår vi att gärningsmannen alltid ska vara den som måste flytta, inte offret.
  • Ge kommunerna resurser för att stärka socialtjänsten. I dag råder stor brist på socialsekreterare och ofta arbetar de allra nyaste socialsekreterarna med de svåraste fallen. Med vår budget tillförs fem miljarder kronor till kommuner och landsting redan nästa år. Pengarna kan bland annat användas för att rekrytera fler socialsekreterare. Socialtjänsten måste också kunna arbeta mer i fält, uppsökande och utanför kontorstid. Samarbetet mellan socialtjänst, psykiatri, missbruksvård och frivilligorganisationer behöver öka. Socialtjänsten behöver även kunna öka flexibiliteten, till exempel med verksamhet utanför kontorstid.
  • Enklare att komma in på bostadsmarknaden. Fler ska kunna bo tryggt, och fler ska ha ett ordnat boende när de slussas ut från ett boende som tillhandahålls av socialtjänsten. Kommunerna kan förhandla fram fler billiga boenden och träningslägenheter. Vi vill också se över möjligheten att inrätta en särskild skuldrådgivning för hemlösa. Alliansregeringen påbörjade ett framgångsrikt arbete för att fler hemlösa skulle få egna kontrakt och att inga barn ska utsättas för vräkning, men arbetet har stannat av.

Hemlöshet är ett problem året om, men gör sig särskilt påmind under decembers mörka och kalla dagar. Att motverka hemlöshet handlar inte om givmildhet, utan om anständighet. Det arbetet måste pågå varje dag och året om.


Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)
Kristina Axén Olin, riksdagsledamot (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

200 sekunder

ÄMNEN I ARTIKELN

200 sekunder

Camilla Waltersson Grönvall

Moderaterna

Kristina Axén Olin

Hemlösa

Missbruk