Jo, era nedskärningar drabbar barnens kultur

Slutreplik från Kulturskolerådet om kulturskolan och budgeten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Politik handlar om prioriteringar. I denna budget blev barns kulturutövande nedprioriterade med 100 miljoner, skriver Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande i sin slutreplik.
Politik handlar om prioriteringar. I denna budget blev barns kulturutövande nedprioriterade med 100 miljoner, skriver Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande i sin slutreplik.

DEBATT. Det är glädjande att Moderaterna ser kulturskoleverksamheten som viktig och att unga ska vara en prioriterad grupp. Det är också positivt med reformer kring samverkan mellan skola och kultur. Kulturskolerådet vill gärna se en särskild utredning om hur samverkan mellan skola och kulturskolan kan stärkas och utvecklas.

Det är dock svårt att följa logiken i moderaternas utspel. Först skulle stödet till kulturskolorna bort på grund av att bidraget inte nådde syftet. Nu ska det bort för att M inte vill ha statlig styrning.

Lotta Finstorp säger att riktade statliga ekonomiska bidrag alltid är styrande, samtidigt som hon lyfter fram andra riktade statliga och styrande statsbidrag till kommunerna som positiva; skapande skola och biblioteken.

Statliga styrande bidrag är alltså ok för skapande skola och bibliotek, men inte för kulturskoleverksamhet. Logiken är inte kristallklar.
Moderaterna menar vidare att det är bättre med generella transfereringar från stat till kommun. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin ekonomirapport uppmärksammat att de aviserade ökade transfereringarna inte räcker till och att gapet mellan kostnader och intäkter i kommunerna kommer att vara 43 miljarder 2022.

Öronmärkta pengar säkrar resurser

Kulturskolerådets rapport visar att kulturskolorna i ett sjuttiotal kommuner redan nu väntar besparingar eller möter en osäker ekonomisk situation.
I ett läge där kommunernas ekonomi är ansträngd, finns det en risk att icke lagstadgad verksamhet, som kulturskoleverksamhet, prioriteras bort.

Då kan det också vara svårt att få till extra resurser för att nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet. Av bland annat det skälet är det statliga bidraget till kulturskolorna angeläget. Öronmärkta pengar säkrar resurser.

Kulturskolerådet beklagar att barn drabbas när resurser omprioriteras. Politik handlar om prioriteringar. I denna budget blev barns kulturutövande nedprioriterade med 100 miljoner.


Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE