Vidrig kvinnosyn lever kvar i EU-parlamentet

EU-parlamentariker: Många utsatta för sexuella trakasserier vågar inte anmäla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

EU-parlamentet är fortfarande en patriarkal och hierarkisk organisation. Många som blir utsatta för sexuella trakasserier vågar inte anmäla av rädsla för att förlora jobbet, skriver Linnéa Engström (MP).
EU-parlamentet är fortfarande en patriarkal och hierarkisk organisation. Många som blir utsatta för sexuella trakasserier vågar inte anmäla av rädsla för att förlora jobbet, skriver Linnéa Engström (MP).

DEBATT. Jämställdhet är en av EU:s grundläggande värden. Ändå släpar EU-parlamentet efter när det gäller arbetet för jämställdhet inom de egna väggarna. Det är mycket oroväckande med tanke på det kommande EU-valet.

EU-parlamentet ska vara en värdig representant och förebild för EU:s medborgare – en folkets röst. Därför har det varit extra nedslående att ta del av de många vittnesmål om sexuella trakasserier inom parlamentets väggar som har kommit upp till ytan i svallvågorna efter metoo-uppropet.

Berättelserna visar med skrämmande tydlighet att unkna strukturer och vidrig kvinnosyn lever kvar.

EU-parlamentet är fortfarande en patriarkal och hierarkisk organisation. Många som blir utsatta för sexuella trakasserier vågar inte anmäla av rädsla för att förlora jobbet. Som det ser ut nu är EU-parlamentet helt enkelt inte någon särskilt bra förebild.

Utan verklig jämställdhet når vi inte målen om tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning

Jämställdhet är ingen ”kvinnofråga”. Det är en grundläggande rättighet och ett av EU:s gemensamma värden. Utan verklig jämställdhet når vi inte målen om tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning. Trots detta saknar många beslutsfattare relevant kunskap om jämställdhet, eller underskattar vikten av det.

Arbetet för verklig jämställdhet är inget som man kan göra då och då, när det passar. Det bör genomsyra hela EU-parlamentets verksamhet. Från tillsättande av chefsposter och viktiga uppdrag till det konkreta utfallet i politiken.

I veckan klubbade EU-parlamentet ett betänkande om hur man ska öka jämställdheten i parlamentet. Det är en framgång att de flesta av parlamentets utskott äntligen har antagit åtgärdsplaner för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering handlar om att uppnå jämställdhet och bekämpa diskriminering genom att ta in jämställdhetsperspektivet i alla strategier, regleringsåtgärder och utgiftsprogram på alla nivåer och i alla stadier.

Jämställdhetsintegrering ger nyckelverktyg för att beakta alla människors olika villkor, omständigheter och behov.

Det finns en betydande risk att planerna blir hyllvärmare som man bara kan strunta i

Undertecknad var ansvarig för arbetet med att ta fram den första planen i miljöutskottet. Dock skiljer sig de olika utskottens planer från varandra och det är långt ifrån alla utskott som tar sina egna planer på allvar.

Det finns en betydande risk att planerna blir hyllvärmare som man bara kan strunta i. Det behövs en verklig jämställdhetsplan för hela parlamentet – ett helhetsgrepp. I den planen bör det naturligtvis finnas kraftfulla skrivningar om hur parlamentet ska motverka sexuella trakasserier och agera ifall sådana fall trots allt uppstår.

Snart går Europa till val. Det är oroväckande att arbetet för jämställdhet går så trögt i EU-parlamentet och i EU-systemet. I förra EU-valet var 37 procent av de nyvalda ledamöterna kvinnor. En svag förbättring jämfört med tidigare val, men siffran är fortfarande alltför låg.

Inför valet i maj spänner de patriarkala och nationalistiska partierna musklerna. Får de krafterna inflytande i EU-parlamentet lär jämställdhetsarbetet både inom EU-institutionerna och i hela Europa få sig en ordentlig törn.

Vi gröna, progressiva feminister vill stå upp mot dessa krafter och förpassa unkenheten till historiens sophög där den hör hemma.

Jag är redo att ta den kampen.


Linnéa Engström, EU-parlamentariker (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE