Debatt

Kameraövervaka festivaler för unga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Erik Slottner (KD): Så kan vi förhindra trakasserier och övergrepp framöver

Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Foto: Foto: Scharlotte Peppare

DEBATT. Polisen har, enligt uppgifter i media, hemlighållit att ett stort antal barn och ungdomar har utsatts för sexuella trakasserier och rena övergrepp i anslutning till ungdomsfestivalen We are Sthlm som arrangeras av Stockholms stad.

Om barn riskerar att utsättas för brott måste polisen vara tydlig med vilken typ av brottslighet det handlar om och informera föräldrar och barn om hur de kan minska sannolikheten för att drabbas. Det är viktigt att Polisen går till botten med frågan och utreder om detta är en isolerad händelse eller en del av ett större problem, alltså om liknande mörkläggning har inträffat i andra fall. Om det finns särskild politisk hänsyn bakom Polisens agerande är det särskilt graverande.

Vad kan Stockholms stad och Polisen göra för att liknande händelser med sexuella trakasserier och övergrepp inte inträffar framöver? I första hand krävs en handlingsplan med konkreta åtgärder där brottsoffrens bästa är i fokus.

En viktig del av en sådan strategi är att öppna upp för ökad kamerabevakning. Detta kan ha en preventiv verkan, att potentiella gärningsmän tänker sig för en extra gång innan de utför ett övergrepp, och innebär dessutom att sannolikheten ökar för att de som faktiskt begår ett brott eller en kränkning identifieras. 

Kristdemokraterna har i flera sammanhang lyft vikten av ökad kamerabevakning i brottsutsatta stadsmiljöer. Kamerabevakning passar särskilt bra i begränsade miljöer och rum, däribland i samband med konserter eller fotbollsevenemang. Dessvärre möts våra argument ofta av invändningar som att kamerabevakning kränker den personliga integriteten. Jag köper inte det argumentet.

Om bevakningen sker på rätt sätt och filmerna raderas efter en fastställd tid är det en självklarhet att fokus ska vara på vad som är bäst för barn och ungdomar som kan utsättas för ett brott, snarare än att ensidigt ta parti för att någon kan filmas mot sin vilja.

Vidare bör mobila poliskontor vara ett naturligt inslag vid större festivaler och evenemang. Genom att visa en tydlig polisnärvaro skapas en tryggare stämning och det blir dessutom enklare för den som utsätts för ett brott att snabbt anmäla det. Med tanke på den debatt som har varit om polisbevakning av stora idrottsevenemang kan det tyckas märkligt att trygghetsfrågor vid festivaler och konserter knappt har debatterats alls.

Dessvärre känns det ofta som att samhället har resignerat inför brottsligheten, inte minst vad gäller sexuella brott där en rad fall uppmärksammats den senaste tiden. Nyligen valde till exempel ett kommunalt badhus i Stockholm att införa separata bubbelpooler för män och kvinnor som en följd av att män har tafsat på kvinnor i poolen.         

Förvriden kvinnosyn och bristande respekt för alla människors lika och okränkbara värde är ett stort samhällsproblem. Det räcker självfallet inte enbart att angripa symptomen. För Kristdemokraternas del är det avgörande att bygga ett samhälle som präglas av tydliga värderingar. Sverige ska inte vara ett värdeneutralt land där alla värderingar, uttryck och beteenden är acceptabla. Här brister samhället fundamentalt i dag.

I maj kommer Stockholms stad att arrangera Eurovision Song Contest. I anslutning till detta arrangemang kommer fler evenemang och konserter att hållas. Det är viktigt att det till dess finns en strategi på plats för hur sexuella övergrepp och andra former av brottslighet ska kunna undvikas. Annars är dessvärre risken stor att eftermälet av denna folkfest kommer att solkas.   

Stockholms stad styrs av en majoritet som kallar sig feministisk. I denna ingår Feministiskt initiativ som ofta lyfter frågor som jämställd snöröjning och en jämställdhetsintegrerad budget. Nu är det dags att visa prov på konkreta åtgärder och handlingskraft. Allt annat är ett svek mot de flickor som har utsatts för sexuella övergrepp.

Erik Slottner
Gruppledare, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus (KD)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Massövergreppen i Kungsträdgården

Kristdemokraterna