Bristen på konsekvenser är stötande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-05-20

Replik från Lotta Edholm (FP) om hemvändande extremister

Ewa Larsson (MP) försöker nu försvara den strategi mot våldsbejakande extremism som socialnämnden i Stockholms stad antog i går.

”Ingenstans i strategin föreslås att ’ge jobb och bostad till IS-krigare’ eller nazister,” skriver hon.

I strategin kan man läsa följande:

”När en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser… När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling. Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet.”

Om detta inte innebär att staden ska hjälpa hemvändande extremister att skaffa sig bostad och försörjning, vad innebär det då rent konkret?

Ewa Larsson menar också att vi vill låta socialtjänsten ta över polisens uppgifter. Självklart är det polisens sak att utreda brott. Men det hindrar inte att socialtjänsten kan vända sig till polisen när misstanke om brott föreligger.

Så sker redan i dag, till exempel vid misstanke om att ett barn varit utsatt för brott. Stockholm har ett barnahus där polis, åklagare och socialtjänst sitter under samma tak, för att ge en trygg miljö för våldsutsatta barn. Ett sådant arbetssätt torde vara omöjligt om det ska råda vattentäta skott mellan socialtjänst och övriga myndigheter.

Personer som vill ta sig ur en extremistisk miljö ska få hjälp och stöd med detta. Men enligt strategin ska man kunna åka iväg och strida utomlands och sen kunna komma tillbaka och påräkna samhällets stöd, utan att det finns en motivation att förändra sitt liv, och utan att man ska behöva sona sina brott.

Ingenstans i strategin står det att de förbrytelser som svenska extremister genomför utomlands ska få några konsekvenser när de kommer tillbaka. Det är rent ut sagt stötande.

Lotta Edholm (FP),

oppositionsborgarråd och gruppledare, Stockholms stad