Vi gör gärna upp med Liberalerna om skatter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

MP: Ränteavdrag, miljöskatter och slopad värnskatt – förutsättningarna är goda

Janine Alm Ericson (MP) och Rasmus Ling (MP).

DEBATT. Sverige har ett turbulent politiskt år bakom sig. När nu Jan Björklunds Liberalerna säger sig vilja göra en bred skattereform så kan det vara en möjlighet att skapa stabilitet. Vi tror många svenskar förväntar sig mer av samarbete mellan blocken i dessa förhållandevis osäkra tider.

Miljöpartiet har nyligen beskrivit behoven av att få fram fler jobb och snabbare etablering med anledning av flyktingsituationen. Liberalerna har fört fram idén om en större skattereform. Fler jobb, mindre klimatutsläpp och stabilitet på bostadsmarknaden är tre tydliga målsättningar med en ny skattereform.

Miljöpartiet har länge förordat en grön skatteväxling där skatten på arbete sänks samtidigt som skatten på sådant som förstör miljön ökar. Det finns goda förutsättningar att mötas i konkreta förslag med den ingång som Liberalerna vill ha i en skattereform.

Konsumtionsskatterna i form av moms är i dag differentierade. I olika steg har vi politiker sänkt momsen för att gynna viss typ av konsumtion. Exempelvis är det lägre moms på mat och kollektivtrafik. Vid en översyn är vi öppna för att se över momssatserna och diskutera hur sådant som vi vill främja kan stöttas.

Bostadspolitiken har varit eftersatt och bostadsmarknaden är i ett allvarligt läge där priserna har rusat under många år. En utfasning av ränteavdragen vore bra för att nå bättre fördelningspolitik och för att minska risken för en krasch på bostadsmarknaden.

Inom miljö- och klimatområdet vet vi att ekonomiska styrmedel gör nytta. Genom att höja koldioxidskatten samt införa ny vägslitageskatt och flygskatt vill regeringen styra i riktning mot ett fossilfritt samhälle.

Miljöpartiet är öppna för att diskutera skatteförslag som kan skapa bättre villkor för företagande och nya jobb. Miljöpartiet har länge velat se sänkta arbetsgivaravgifter som gynnar små- och medelstora företag. Vi har drivit frågan om personaloptioner för nystartade företag. Vi är också öppna för att titta brett på hur skattesystemet påverkar incitamenten att arbeta, exempelvis genom hur marginalskatten slår. Liberalerna förordar slopad värnskatt, inom en översyn är vi beredda att diskutera även detta.

Inom tjänstesektorn kan nya skatteavdrag öka efterfrågan. Nyligen gjordes en migrationsöverenskommelse som innebär att RUT-avdraget utvidgas vilket vi gröna ser som något positivt.

Tanken på en skattereform där den rödgröna regeringen och Liberalerna utgör fundamentet leder till en ny ordning för framtagande av budgetproposition. En statsbudget är ändå det som till sist gör verklighet av en överenskommelse om skatterna. Vi ser positivt på att regeringen och Liberalerna ökar sitt samarbete. Det är bra för jobben, miljön och stabiliteten i Sverige.

Janine Alm Ericson

Riksdagsledamot (MP)

Ekonomiskpolitisk talesperson

Rasmus Ling

Riksdagsledamot (MP)

Skattepolitisk talesperson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Miljöpartiet

Skattepolitik

Liberalerna

Politik