Debatt

Rösta nej!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rocco Buttiglione.
Rocco Buttiglione.

DEBATT

Dagens omröstning i EU-parlamentet handlar inte om den föreslagna kommissionärens Rocco Buttigliones syn på kvinnor, homosexuella och flyktingar, vars rättigheter han är tänkt att försvara. Den handlar om EU:s grundläggande värderingar.

Vad händer med EU:s kvinnopolitik med Buttiglione som ansvarig för mänskliga rättigheter?

För över tio år sedan, på FN:s befolkningskonferens i Kairo, kom världens regeringar överens om att kvinnan har beslutanderätt över sin kropp och sin sexualitet. Man var överens om att främja sexualundervisning och tillgång till preventivmedel. Men många länder, med USA i spetsen, respekterar inte besluten i Kairo.

George W Bush har inte bara startat krig mot Irak utan också mot de 350 miljoner kvinnor i världen som saknar tillgång till preventivmedel och säkra aborter. Hans politik är kvinnofientlig och i linje med den ultrakonservativa högerns snedvridna inställning till kvinnor och sexualitet.

Den katolska kyrkan, med samma inställning, flyttar fram sina positioner. I de tio nya medlemsländerna dominerar den katolska kyrkans uppfattning att kvinnans uppgift är att föda barn.

Och när den konservativa gruppen i EU-parlamentet nu hycklande låtsas att det är Buttigliones katolska tro kritikerna vänder sig mot, är det en spegling av vad vi kan vänta oss de närmaste åren.

Redan under EU-parlamentets förra period fann vi de svenska moderaterna och de konservativa på samma sida, mot informationskampanjer om aborter och mot initiativ för att främja sexuell och reproduktiv hälsa.

Om kvinnor i världen diskrimineras är det inget moderaterna vill lägga sig i – det är de nationella regeringarnas uppgift, menar de. Men när det handlar om att företag diskrimineras, skriker de högt om hindrande av fri konkurrens.

De konservativa i Europaparlamentet vill hålla definitionen av mänskliga rättigheter så snäv som möjligt. I våras blockerade de med stöd av de svenska moderaterna parlamentets årliga rapport om mänskliga rättigheter. Man krävde att avsnitten om kvinnors och handikappades rättigheter skulle bort.

Moderaterna röstade emot att uppmana Polens regering att stifta lagar för rättvisa mellan könen.

Det här är bara några exempel på hur moderaterna konsekvent vägrar ta brott mot kvinnors grundläggande rättigheter på allvar. Inför dagens omröstning har EU:s parlamentsledamöter mejlbombats. Detta är ett systematiserat mönster, som Opus Dei, den mest konservativa grenen av den katolska kyrkan, ligger bakom. Dess förtrupp Communione Liberazione har Rocco Buttiglione som medlem. Lögnen är ett av deras verktyg. Att förena politik och religion i en aggressiv kamp mot det moderna samhället är en annan.

Men dagens omröstning handlar inte om rätten att vara katolik. Att ge en kommissionär som Buttiglione ansvar för mänskliga fri- och rättigheter vore som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Det ska inte EU göra.

Maj Britt Theorin (s tidigare Europaparlamentariker och ordförande för EU:s jämställdhetsutskott)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt