ÅSIKT

Friskolorna utarmar de kommunala

DEBATT

Karl Ågerup: Resurser tas från väl fungerande skolor och ges till riskkapitalister och lycksökare

Så har miljöpartiet bekänt färg i skolpolitiken. Det är bra. Nu vet väljarna vad som gäller. En röst på miljöpartiet betyder en röst på fler friskolor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Sämre skola? Med konkurrens stiger betygen, men flera undersökningar har visat att Sverige halkar efter övriga världen när elevernas kunskaper jämförs, skriver Karl Ågerup.

En röst på miljöpartiet betyder en röst på rikare friskolor med större möjlighet till vinstutdelning åt ett fåtal aktieägare. En röst på miljöpartiet betyder en röst på fortsatt förmögenhetsöverföring från skattebetalarna till det börsnoterade investmentbolaget Bure Equity som äger skolkedjan Vittra.

I utbildningsutskottet går miljöpartiet samman med de borgerliga partierna för att göra världens friaste skolsystem ännu friare. Orsaken, säger riksdagsledamoten Mikaela Valtersson, är att "det vore att svika landets elever att inte förändra verkligheten när chansen finns". Och det måste göras före valet, annars "riskerar enskilda skolor att slås ut".

Vi var några som trodde att detta var själva idén med friskolesystemet: att dåliga skolor skulle stänga och bra skolor skulle starta. Nu vet vi bättre. Syftet är att alla friskolor ska överleva - kosta vad det kosta vill.

I dag får fristående gymnasieskolor runt 80 000 kronor per elev i bidrag från kommunerna. En betydande del av de här pengarna passerar verksamheten och hamnar i fickorna på skolans ägare. Och nämnda friskolekedjan Vittra gick hela 15,3 miljoner plus enligt senaste resultatrapporten.

Men det räcker inte. Miljöpartiet vill att ännu mer pengar ska hamna där.

Det är en sak att några få aktieägare blir rika på offentliga medel. Värre är att dessa pengar tas från existerande och väl fungerande kommunala skolor. Det är så nedskärningarna brukar förklaras av kommunpolitikerna. De är skyldiga att ge pengarna till Walthers och Vittra, och någonstans ifrån måste resurserna tas. Så tvingas till exempel Värmdö gymnasium spara 9 000 kronor per elev, vilket betyder större klasser och sämre skolmat för eleverna. Vi som jobbar på skolan förstår inte vad det är vi gör fel. Våra elever visar toppresultat på de nationella proven. Ingen annan skola i Stockholm har så stor andel elever som rekommenderar sin skola till andra elever.

Men denna kvalitet är nu hotad och bakom hotet står miljöpartiet. Mikaela Valtersson, vad är det du vill att vi ska göra annorlunda?

Miljöpartiet och dess nyvunna högervänner säger att elevernas resultat är bättre i kommuner med konkurrens mellan fristående och kommunala skolor. Detta är inte helt sant. Färsk och omfattande forskning från Christina Wikström vid Umeå universitet visar att det är betygen som stiger av konkurrensen. Studieresultaten är det värre med.

Undersökning på undersökning visar att Sverige halkar efter övriga världen när elevernas kunskaper jämförs. Samtidigt kliver Finland fram som den stora vinnaren. Bara traditionellt högpresterande ostasiatiska länder kan jämföra sig med vårt grannland. På finska Skolöverstyrelsen förklaras succén med en påkostad och statligt styrd skola utan svinn till friskolor.

I Sverige tror miljöpartiet fortfarande på myten att konkurrens automatiskt ger bättre skolor. Resultatet av det generösa bidragssystemet är i stället sämre kunskaper, ökad utslagning och flykt av utbildad personal.

Miljöpartiet, vad är det som blir bättre av att världens friaste skolsystem ges ännu friare tyglar? Vad är det som blir bättre av att ännu mer resurser tas från fungerande kommunala skolor och ges till riskkapitalister och lycksökare? Miljöpartiet, vad är det ni vill ha?

Karl Ågerup (34 år Lärare och författare)