ÅSIKT

Vi måste säga som det är – folkmord

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Robert Halef om våldet i Mellanöstern

Foto: Robert Halef (KD)

REPLIK. Socialdemokraten Anders Österberg skriver i Aftonbladet (10/5) att politiker tvekar att kalla IS brutala våld i Mellanöstern för folkmord eftersom våldet är urskillningslöst. Vi kristdemokrater beklagar att såväl regeringen som riksdagsledamöter väljer att vara tysta när minoritetsgrupper i Mellanöstern systematiskt skiljs ut på grundval av vilka de är.

Utrikesministern poängterar ofta att IS brutalitet drabbar hela civilbefolkningen och att benämningen av Islamiska statens illdåd inte är det viktiga. Att IS brutalitet drabbar långt fler än minoritetsgrupperna stämmer.

Men IS lägger särskilt fokus på att just skilja ut och utrota de ”otrogna” alltså kristna, yezidier och de som inte delar IS strävan efter kalifatet.

Att benämningen av IS illdåd inte är det viktiga är märklig retorik. Ett folkmordserkännande aktiverar med automatik FN-principen som kallas ”responsibility to protect”. Den innebär en kollektiv skyldighet för världssamfundet att skydda utsatta folkgrupper. Dessutom visar historien tydligt att användningen av begreppet folkmord har central betydelse, inte minst vad gäller omvärldens vilja att ingripa.

Sverige har möjlighet att när som helst begära att svenska medborgare som misstänks ha deltagit i brott mot mänskligheten utreds av Brottmålsdomstolens åklagare.

Till detta kommer att Sverige som enskild nation har möjlighet att agera inom ramen för FN:s generalförsamling.

Politiker måste säga som det är: det som sker är ett folkmord och det kräver världssamfundets agerande. Nu.

Robert Halef

riksdagsledamot (KD), initiativtagare till motionen om att att regeringen måste erkänna folkmordet

Läs Anders Österbergs slutreplik: Det viktiga är att vi agerar – inte vad vi kallar det

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

IS/Daesh