Debatt

Så kämpar vi – för kvinnorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

De rödgröna: Vi vill bilda en jämställd och feministisk regering

Lars Ohly, Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand skriver att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en nyckel till jämställdhet i samhället.
Lars Ohly, Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand skriver att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en nyckel till jämställdhet i samhället.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi rödgröna har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Och alla, oavsett kön, ska ha absolut rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Varje människa ska vara fri att göra sina ­egna val utan att styras av begränsande, könsbundna normer – inte på arbetsmarknaden, och inte i livet i övrigt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Regeringens ekonomiska politik förstärker den konservativa synen på kvinnor och män. Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat med mer än 1 000 kronor i månaden. Sextio procent av skattesänkningarna har gått till män. Dessa skattesänkningar har inneburit nedskärningar i kvinnodominerade yrken. På ett år har antalet anställda i kommuner och landsting blivit 25 000 färre. Nedmontering av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats, en majoritet av dessa är kvinnor.

Det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken. Våra tre partier har en feministisk utgångspunkt. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas, liksom barns rätt till sina föräldrar och mäns möjligheter att vara en viktig del av sina barns liv. Nyckeln till att åstadkomma jämställdhet i samhället, inte minst på arbetsmarknaden, är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

En rödgrön utrikespolitik kommer att öka Sveriges engagemang för jämställdhet och för kvinnors rättigheter i våra relationer med världens länder, i utvecklingssamarbetet och i säkerhetspolitiken.

Det är fortfarande så att kvinnors kraft, begåvning och förmåga inte tas till vara fullt ut. Det är inte bara orättvist, det är också ett anmärkningsvärt slöseri. Vi menar att det behövs investeringar i jämställdhet och att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politikområden.

Andra viktiga frågor är: Lika lön för likvärdigt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Mer jämlik representation i bolagsstyrelser. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården. Utöka rätten till barnomsorg, till att gälla dygnet runt. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att starta och utveckla företag och inta ledade positioner i arbetslivet. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste ske på många plan samtidigt, genomtänkt och samordnat. Vi är överens om att våldtäktslagstiftningen behöver skärpas och moderniseras för att stärka den sexuella integriteten. En ny utredning tillsätts i syfte att se över hur våldtäktsbestämmelsen kan baseras på samtycke i stället för tvång i enlighet med Europadomstolens beslut om Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Om vi vinner väljarnas förtroende i valet 2010 så kommer vi att bilda en regering som är jämställd och feministisk. Vi vill verka för ett jämställt Sverige och en jämställd värld – varje dag, inte bara på den internationella kvinno­dagen den 8 mars.

Så kämpar vi – för kvinnorna

Mona Sahlin (S)
Peter Eriksson (MP)
Maria Wetterstrand (MP)
Lars Ohly (V)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt