En historisk satsning på minoritetsspråken

Kulturministern: Beslut i dag om stort nationellt handlingsprogram

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De nationella minoritetsspråken är hotade. I dag fattade regeringen beslut om ett nationellt handlingsprogram för att bevara och främja språken i Sverige, skriver kulturminister Jeanette Gustafsdotter.
De nationella minoritetsspråken är hotade. I dag fattade regeringen beslut om ett nationellt handlingsprogram för att bevara och främja språken i Sverige, skriver kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

DEBATT. Regeringen genomför en historisk satsning på minoritetspolitiken. Efter att tidigare ha beslutat om sannings- och försoningskommissioner tar vi nu nästa steg.

I dag fattade regeringen beslut om ett nationellt handlingsprogram för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken och därmed stärka de nationella minoriteternas kultur, en del av Sveriges kulturarv.

De nationella minoritetsspråken är hotade.

Den politik som under 1900-talet förts mot de nationella minoriteterna medförde att generationer aldrig lärde sig sina minoritetsspråk. Långt färre talar idag finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Pandemiåren har förvärrat situationen ytterligare eftersom den äldre generation som burit med sig språken inte kunnat överföra dem till barn och unga.

Erkännandet av minoritetsspråken år 2000 var en vändpunkt. Men mer behöver göras.

Minoritetsspråken är en del av Sveriges kulturarv och berör oss alla.

Vissa partier vill nu tala om vad ”svensk kultur” är. De förminskar våra nationella minoriteters kultur och förnekar därmed vår historia. Sveriges nationella minoriteter har funnits i vårt land i hundratals, om inte tusentals år. Deras kultur är en viktig del av Sveriges kulturarv.

Språket är en avgörande del av vår kultur. Ett språk rymmer särskilda kunskaper och erfarenheter, ofta knutna till släktband och arv. Levande språk är grundläggande för minoritetskulturernas fortlevnad.

Därför har regeringen beslutat om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.

Programmet omfattar 40 miljoner per år 2022–2024 och är en del av den treåriga satsning på minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2020.

Fokus är fem områden:

 1. Språkvård och språkutveckling. Minoritetsspråken behöver utvecklas och moderniseras för att bli användbara i ett modernt samhälle. Vi underlättar språköverföring mellan generationer genom att anslaget har ökats för revitaliseringsinsatser.
  Anslaget till samiskt språkcentrum har ökats och nya språkcentrum startas för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Samiskt språkcentrums anslag har ökats. Språkvården stärks också för samtliga språk.
 2. Kunskapshöjande och synliggörande av minoritetsspråken. Kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och språk brister ofta. Därför har Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget tagit fram en utbildning om minoritetsspråken till kommunala och regionala tjänstepersoner.
 3. En sammanhängande utbildningskedja. Utbildning i minoritetsspråken ska finnas tillgängliga, från förskola till högskola. Lärosätena med ansvar för minoritetsspråken får medel för arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråken och för att på sikt bidra till att stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor.
 4. Livslångt lärande och språken i yrkeslivet. Att lära sig ett minoritetsspråk som vuxen kan återknyta till en förlorad kultur. Folkbildningsrådet får medel för folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk i hela landet och fler utbildningsvägar för språkbärare.
  Stöd om de nationella minoriteternas rättigheter tas också fram för personal i sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst.
 5. Kultur bär språk och språk bär kultur. Levande språk är en förutsättning för levande kultur. Statens kulturråd ska genomföra läs- och litteraturfrämjande insatser inom minoritetsspråken med fokus på barn och unga.
  Stödet till Finlands Kulturinstitut i Sverige har ökats. Svenska Filminstitutet ska under 2022 stärka arbetet med språkstärkande filmpedagogiska insatser.

Att främja och bevara minoritetsspråken är ett omfattande arbete. Det nya nationella handlingsprogrammet är ett viktigt steg för att se till att språken lever vidare och garantera levande nationella minoritetskulturer i Sverige.


Jeanette Gustafsdotter, kulturminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE