Inför fredade zoner i Stockholms nattliv

KD-politiker: Vi är redo att stänga ute vålds- och sexualbrottslingarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Köpenhamn inrättade polisen förra året så kallade nattlivszoner i innerstaden. KD vill i linje med detta att våldsverkare ska utestängas från Stockholms nattlivsområden, skriver Erik Slottner.
I Köpenhamn inrättade polisen förra året så kallade nattlivszoner i innerstaden. KD vill i linje med detta att våldsverkare ska utestängas från Stockholms nattlivsområden, skriver Erik Slottner.

DEBATT. Sverige befinner sig i en trygghetskris, som under det socialdemokratiska styret har förvärrats för varje år som gått. Antalet skjutningar har ökat massivt de senaste åren, men de är bara toppen på ett isberg av våldsbrottslighet.

Ett allt större inslag av rån, misshandel och sexuella övergrepp sätter sin prägel på vardagen, och i likhet med skjutningarna tenderar dessa brott att vara koncentrerade till vissa offentliga platser. Platser där vanliga människor måste skyddas och kunna känna sig trygga.

Stockholm har med Kristdemokraterna i spetsen under denna mandatperiod satt trygghetsarbetet i fokus. Förutom utökad kamerabevakning och en historisk satsning på ordningsvakter för att kompensera regeringens oförmåga att lösa polisbristen, har staden även tagit krafttag med avhopparprogram och sociala insatsgrupper som riktar sig till unga.

Men arbetet sker i motvind, eftersom lagstiftningen på flera av dessa områden inte är anpassad till dagens verklighet.

Våldsbrott begås ofta i städernas nöjeskvarter. I Stockholm är det framför allt fyra områden som sticker ut i statistiken: City, Stureplan, Gamla Stan och Medborgarplatsen. Detta beror förstås på platsernas sjudande nattliv, men vi kan inte stanna vid ett självklart konstaterande och en axelryckning.

Det är helt orimligt att skötsamma människor får se sin frihet inskränkt – det ska i stället vara vålds- och sexualbrottslingarna som begränsas.

Kristdemokraterna vill i linje med detta att våldsverkare ska utestängas från Stockholms nattlivsområden.

Man behöver inte blicka särskilt långt för att hitta inspiration till hur en sådan ordning kan utformas. I Köpenhamn inrättade polisen förra året fyra så kallade nattlivszoner i innerstaden.

Personer som dömts för våldsrelaterade brott kan i upp till två års tid förbjudas att vistas i bland annat Kødbyen, en stadsdel känd för sitt rika uteliv. Flera danska städer har följt efter med att inrätta zoner, där våldsbrottslingar nekas tillträde från midnatt till tidig morgon. Om förbudet överträds väntar dryga böter eller fängelse.

Ett liknande upplägg vore mycket välkommet också i Sverige, där vistelseförbud i någon av städernas fredade zoner skulle kunna utgöra en del av påföljderna för grova vålds- och sexualbrott.

Vi har i Sverige redan jämförliga regler vad gäller tillträdesförbud på exempelvis fotbollsarenor och i butiker.

Säkra zoner på offentliga platser och förbud för dömda våldsbrottslingar att vistas i dem, går dock inte att införa utan lagändringar.

Om riksdagen beslutar sig för att möjliggöra fredade nattlivszoner, kan Stockholms stad vara först ut på svensk mark.

Staden har tack vare sin väletablerade och effektiva samverkan med polisen i Stockholm goda förutsättningar att agera pilotkommun. Samarbetet har på senare tid fördjupats och formaliserats – tillsammans kartlägger och analyserar staden och polisen löpande Stockholms utmaningar, samtidigt som orsakssamband granskas.

Stureplan, Gamla Stan, Medborgarplatsen och City utgör de potentiella förbudszonerna, men även andra områden kan bli aktuella.

I ett samhälle där unga kvinnor inte vågar gå hem ensamma efter en utekväll och äldre är rädda för att röra sig utomhus efter mörkrets inbrott, måste vi fråga oss vilkas frihet som ska värnas – våldsbrottslingars eller vanliga människors?

För Kristdemokraterna är svaret enkelt. Landet behöver dock ett starkt politiskt ledarskap, som törs prioritera gemene mans frihet.

Med en borgerlig regering och ny lagstiftning efter valet i höst står Stockholm redo att införa förbudszoner för våldsbrottslingar, så att den utbredda otryggheten kan angripas på ytterligare en front.


Erik Slottner, gruppledare, Stockholms stad (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE